Noslēdzies pašvaldības izsludinātais atklātais konkurss par tiesībām veikt asfalta segumu uzturēšanas darbus pilsētā, kurā savus piedāvājumus bija iesniegušas divas kompānijas – SIA "A-Land", kas apņemas darbus veikt par 768 351,72 eiro, un SIA "CTB, kuras piedāvātā līgumcena bija 768 618,74 eiro.   


Iepirkumu komisija lēmusi, ka līguma slēgšanas tiesības piešķiramas pretendentam SIA "A-Land", kas šos darbus veiks par kopējo līgumcenu 768 351,72 eiro, neskaitot PVN.

Arī iepirkumā par tiesībām veikt grants segumu uzturēšanas darbus iesniegti divi piedāvājumi – SIA "CTB" SIA, kas bija gatava darbus darīt par 222 097,32 eiro gadā, un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs, kuras piedāvātā līgumcena bija 231 213,26 eiro.


Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "CTB", par kopējo līgumcenu divdesmit četru mēnešu periodā – 444 194,64 eiro, neskaitot PVN.