Ir pabeigta Slimnīcas un Grīzupes ielas posmu pārbūve un jaunie ceļu atzari jau atvērti satiksmei, portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Slimnīcas ielā ir izbūvēta asfaltētas brauktuves atzars ~132 m garumā un savienojošs posms Grīzupes ielā ~94 m garumā, kā arī ceļa betona apmales. Abu ceļu posmu platums 5,5 m.

Izbūvētie posmi atrodas starp daudzdzīvokļu māju teritoriju un mežu un turpmāk nodrošinās ērtu piekļūšanu un pārvietošanos mikrorajona iedzīvotājiem. Izbraucot no auto stāvvietām, kas pirms vairākiem gadiem izveidotas pagalmu labiekārtošanas projektu ietvaros, braucēju priekšā vairs nav neizbūvēts, bedrains, putekļains grunts/grants ceļš.


Foto: Aigars Štāls


Foto: Aigars Štāls


Zem jaunā seguma ir pārcelts vai daļēji no jauna izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls, ielās ierīkots apgaismojums, uzstādītas jaunas ceļa satiksmes zīmes un veikts ceļu horizontālais krāsojums. Izveidotas vai sakārtotas piebrauktuves un savienojumi uz blakus esošajām autostāvvietām un īpašumiem. Izlīdzināta un sakopta daļa no meža teritorijas un zālieni, kas atrodas blakus, aiz Slimnīcas ielas robežas.

Būvdarbi Slimnīcas ielas mikrorajonā pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma uzsākti pagājušā gada beigās. Šobrīd turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Uzziņai

• Šā būvprojekta īstenošanas izmaksas – 140 457,39 eiro (ar PVN);
• Darbu veicējs – SIA "CTB".