Elektronisko iepirkumu vietnē 17.decembrī publicēts paziņojums par iepirkumu projektam "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Gājēju-velosipēda ceļa turpinājuma izbūve Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai, Liepājā", ko izsludinājusi Komunālā pārvalde.

Gājēju-velosipēda ceļa turpinājuma izbūve jāveic atbilstoši SIA "VARG Industries" izstrādātajam būvprojektam.

Plānojot būvdarbu veikšanu, būvdarbu veicējam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par trīs mēnešiem pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas.


Būvdarbu izpildes vieta ir Klaipēdas ielā no Liepājas dienvidu robežas zīmes līdz zemesgabalam Klaipēdas ielā 150 un zemesgabalā Klaipēdas ielā 150.

Galvenie veicamie darbi ir esošo segumu demontāža; asfalta seguma izbūve; betona bruģa segumu izbūve; ceļa zīmju, marķējumu ierīkošana; apgaismojuma izbūve.


Būvdarbu veicējam būs jāgarantē veiktā darba un materiālu kvalitāte trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un jānovērš garantijas laikā radušies defektis.


Piedāvājumu atvēršana paredzēta 31.janvārī.


Potenciālais gājēju-velosipēdu ceļš iezīmēts ar sarkanu.


Jau vēstīts, ka martā noslēdzās pašvaldības atkārtoti izsludinātais atklātais konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Gājēju-velosipēda ceļa turpinājuma izbūve Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai, Liepājā"".

Izvērtējot piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA "VARG Industries" par kopējo līgumcenu 15 121 eiro, neskaitot PVN.


Valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" iepriekš ziņoja, ka šogad sāks 15 kilometrus gara gājēju-velosipēdistu ceļa izbūvi posmā no Liepājas līdz Nīcai, taču tas tā arī nenotika.