Domes pastāvīgajās komitejās aizvadītajā nedēļā deputāti apstiprināja grants ielu pārbuves programmu 2022. – 2027.gadam un iekļāva to Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam 1.redakcijas Rīcību investīciju plānā.

Programma paredz piecu gadu laikā izbūvēt cieto segumu 11,08 km pilsētas grants seguma ielās. Kā ieguvumi no programmas realizācijas lēmuma anotācijā minēti: sakārtota vide, dzīves un gaisa kvalitāte, novērsta applūšana un dubļu veidošanās gada slapjajos periodos (rudenī un pavasarī), uzlabota satiksmes organizācija un drošība, sakārtotas pazemes inženierkomunikācijas, samazināti izdevumi ielu infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzturēšanai.

Programmas plānotais kopējais finansējums piecu gadu laikā lēsts aptuveni 9, 5 miljonu eiro apmērā. 2021. gadā finansējums nav nepieciešams, bet nākamo trīs gadu laikā nepieciešamais finansējuma apmērs ir 5 miljoni eiro. Plānotie finansējuma avoti – kredītresursi, budžets, izskatīs arī iespējas piesaistīt ES fonda finansējumu.

Pēc programmas apstiprināšanas domes sēdē 16. decembrī Komunālā pārvalde uzsāks būvprojektu izstrādi atbilstoši katram gadam, sadarbībā ar Iepirkuma daļu organizēs būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus.

Kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputātiem skaidroja domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, grants ielu pārbūves temps turpmākos piecos gados gandrīz dubultots – no pašreizējā viena kilometra gadā uz 1,9 kilometriem. Virknē ielu paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, un atsevišķās vietās, vismaz vienā pusē, tiks izbūvētas arī ietves. Pirmās pie cietā seguma tiks tā sauktās "mugurkaula ielas", pēc tam plānots turpināt ar mazāku ielu atzaru pārbūvi. Tāpat, pēc Jēriņa sacītā, tiks domāts par satiksmes organizāciju un kustības ātruma samazināšanu.

Patlaban Liepājas ielu kopgarums ir ap 270 km, no kurām 197,5 km ir ar cietu segumu (asfalts, bruģis, cements u.c.). 28 km ir tādas brauktuves, kuras par ielām nenosaukt.


Grants seguma ielas ir 44 kilometru garumā, bet pēc Jēriņa teiktā no tām aptuveni 29 kilometri ir tādi, kurus bijis vērts iekļaut programmā.

Pirmā grants ielu programma īstenota 2008. gadā. No tā laika līdz 2020. gadam noasfaltēti 46 ielu posmi aptuveni 11, 5 km kopgarumā. Zirņu un Ganību ielu rajonā ielu asfaltēšanai izmantoti arī ES fondu līdzekļi.

Pēc Jēriņa sacītā, pirmās ielas, kas pilnībā tiks pārbūvētas jau 2022. gadā, ir Pļavu iela, Ābeļu iela un Noliktavas iela.2023. gadā plānots pārbūvēt Ezera, Amatas, Pīļu, Ālandes ielas, kā arī Ploču ielu Zaļās birzs rajonā, kur jau ir izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors. 2024. gadā pārbūve gaida Egļu ielu, Asaru ielu, Skuju ielu, Tvaiku ielu, Pulkveža Brieža ielu un Durbes ielu Zaļajā birzī. Arī 2025. un 2026. gadā paredzēts pārbūvēt virkni ielu – Ozolu, Strautu, Riņķu, Ķieģeļu iela, Kviešu ielas posmu, Ziemeļu ielu, Nīcas ielu. 2027. gadā – Kalēju, Salmu, Vaļņu, Nidas, Zāļu, Kaļķu ielu posmus.

Jēriņš arī norādīja, ka "programma nav kaut kas sastindzis un akmenī iecirsts", un, ja būs pieejami ES programmu līdzekļi, kāda iela vai ielu posmi var tikt pārbūvēti arī ātrāk.