No pirmdienas, 11. septembra, Pļavu ielā, posmā no Tukuma ielas līdz Vaiņodes ielai, saistībā ar ielas pārbūvi tiks slēgta satiksme. Jaunie ierobežojumi būs spēkā līdz darbu pabeigšanai, provizoriski – gada beigām. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem!

Būvdarbi tiek veikti sakarā ar projekta "Pļavu ielas pārbūve posmā no Saldus ielas līdz Priekules ielai, Liepājā" realizāciju.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, minētajā Pļavu ielas posmā veiks SIA "A-Land".

Jau informēts, ka Pļavu ielā, posmā no Vaiņodes ielas līdz Lauku ielai, tiek ierīkota lietus ūdens kanalizācija, kur tā vēl nav izbūvēta, grants klājums tiek pārbūvēs uz asfalta segumu, tiek izbūvētas jaunas ietves un velo ceļi, kā arī tiks uzstādīti satiksmi bremzējoši elementi un ielas malās būs jaunu koku un krūmu stādījumi.

Pļavu ielas pārbūve ir viens no Grants ielu programmas 2022.-2027. gadam uzdevumiem. Grants ielu pārbūves programma paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 kilometru grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi, kā arī nepieciešamo investīciju apjomi.