Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 14. jūlijā, akceptēja rezultātu 7.jūnijā notikušajai izsolei par 600 m2 lielas pludmales daļas Jūrmalas ielas galā nomu vasaras kafejnīcas ierīkošanai. Izsolei bija pieteicies viens dalībnieks – SIA "Hotel Jūrnieku Ligzda". Lai varētu slēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju uz pieciem gadiem, vēl nepieciešams domes sēdes lēmums.


Tāpat deputāti piekrita grozīt ar SIA "KMRSK" 2021. gada 1. oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumus par piekrastes sauszemes joslas daļas Roņu ielas galā nomu pludmales kafejnīcas ierīkošanai. Kā skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, šajā vietā esošo biotopu izpēte aizkavējusi kafejnīcas projekta izstrādi, līdz ar to sabiedrība lūdz pagarināt īslaicīgās būves novietošanas nosacījumu izpildi līdz 2023. gada 1. aprīlim, lai darbību iznomātajā zemesgabalā varētu uzsākt ne vēlāk kā 2023. gada 1. maijā (termiņš bija līdz šā gada augustam). Tiesa, nomas termiņš, kas ir pieci gadi, netiek mainīts, līdz ar to nomniekam ne tikai jāmaksā nomas maksa par visu laiku kopš līguma noslēgšanas, bet arī jāzaudē viens gads, norādīja Egmanis.


Pirms mēneša Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs ziņoja, ka izdevies izsolīt sezonālās pludmales kafejnīcas vietu Vaiņodes ielas galā, pagaidām gan izsoles uzvarētāja SIA "RB Kapteinis" vēl nav pilsētas būvvaldē saskaņojusi projektu, tas jāizdara sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  


Līdz 25. jūlijam aktuālas ir vēl trīs atklātas mutiskās izsoles ar augšupejošu soli uz ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām – zemes vienības daļā "Gulbja dīķis", Liedaga ielā 9, kā arī Jūrmalas parkā. Savukārt izsoles par ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām Pērkones ielas un Vētru ielas galā Nekustamā īpašuma pārvalde plāno rīkot nākamā gada februārī, jo tur iespējamas tikai sezonāla rakstura tirgotavas, kuras šogad vairs nevar pagūt īsti izvērsties.


Joprojām neviens pretendents nav pieteicies arī vietai pie Ziemeļu mola, līdzās bijušajai kafejnīcai "Rietumkrasts", kura tā arī netika galā ar dokumentācijas sakārtošanu, lai varētu turpināt darboties.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pašvaldība vairākkārt izsludināja elektronisko izsoli kopumā astoņiem pludmales zemesgabaliem vasaras kafejnīcu ierīkošanai. Gada sākumā līgumi bija noslēgti ar "Tiamo grupu" par pludmales bāru "Cukurfabrik’", brāļiem Albertiem, kas apsaimnieko kafejnīcu "Red Sun Buffet", kā arī "V.Rozgas komercfirmu", kas apsaimnieko kafejnīcu "7.līnija".