Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas šī gada 18.janvāra sēdē publiskai apspriešanai nodota piecu koku ciršana Jāņa Asara ielā plānotajai ielas pārbūvei posmā no Ventspils līdz Ābeļu ielai, informēja komisija.

Objekts: Jāņa Asara ielas pārbūve posmā no Ventspils līdz Ābeļu ielai, Liepājā.
Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas Komunālā pārvalde, NMR kods: 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 480 965.
Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2024. gada 16. līdz 25. februārim.
Koku ciršanas pamatojums: projekta risinājums paredz Jāņa Asara ielas brauktuves pārbūvi un ietves izbūvi vienā ielas pusē. Brauktuvei paredzēts asfaltbetona segums, nobrauktuvēm un ietvei – betona bruģa segums. Ielas brauktuves platums projektēts 6,0 metri, bet ietves platums 1,8 metri.

Viedokļa izteikšana

Publiskās apspriešanas anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības epakalpojumi.liepaja.lv sistēmā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.


• Koku ciršanas apspriešanas planšete.
• Publiskās apspriešanas anketa (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā "Aktuālās apspriešanas" un sadaļā "Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdēs izskatītie jautājumi".