Saistībā ar ielas pārbūvi līdz 30. martam tiek slēgta satiksme Noliktavas ielas posmā no Kviešu ielas līdz Ziemeļu ielai, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvdarbi tiek veikti saistībā ar būvprojekta "Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve, Liepājā" realizāciju.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, minētajā posmā veiks SIA "A-Land".

Noliktavas ielas pārbūve ir viens no Grants ielu programmas 2022.–2027. gadam uzdevumiem. Grants ielu pārbūves programma paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 km grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi, kā arī nepieciešamo investīciju apjomi.