Esam saņēmuši atbildes no Liepājas domes Vides un veselības daļas uz portāla un liepājnieces Brigitas Maksimovas uzdotajiem jautājumiem par ūdens analīžu veikšanu Liepājā.

Kā paskaidro domes Vides un veselības daļa, „pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi peldūdens analīžu veikšanai – peldsezonas laikā, no 15. maija līdz 15. septembrim, katru mēnesi tiek ņemti paraugi no oficiālajām peldvietām – Dienvidrietumu peldvietā, peldvietā pie stadiona un Beberliņos.

Konkrētajā gadījumā Liepājas domei nebija iespējams pieņemt ūdens paraugu ūdens analīžu veikšanai, jo pašvaldības budžetā nav paredzēti naudas līdzekļi cita veida analīžu veikšanai.

Persona, kura vērsās ar informāciju par iespējamo ūdens piesārņojumu Karostas kanālā, ir rīkojusies atbildīgi, vēršoties Valsts Vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldē, kas ir atbildīga par piesārņojuma kontroli. Vides dienesta speciālisti apsekoja minēto vietu un izvērtēja, ka zaļā krāsa ir organiskas izcelsmes un nav bīstama, tādēļ papildu analīžu veikšana nav nepieciešama.

Savukārt gaisa kvalitātes monitoringu Latvijā, tajā skaitā Liepājā, veic Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Liepājā ir izvietota viena automātiskā monitoringa stacija Flotes ielā, kas strādā nepārtrauktā režīmā un testē sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, oglekļa oksīda, ozona, benzola un daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas. Piesārņojuma līmenis neuzrāda gaisa kvalitātes noteikto mērķlielumu pārsniegumus.

Ar gaisa kvalitātes monitoringa rezultātiem var iepazīties internetā www.meteo.lv; www.liepaja.lv.”

Jau rakstījām, ka Karostas iedzīvotāja Brigita Maksimova, kas pazīstama kā Vides aizsardzības kluba biedre un vides aktīviste, 10.oktobrī pamanīja, ka Karostas kanāla ūdeni klāj „krējuma kārta” spilgti zaļā krāsā.

„Izsaucu ugunsdzēsējus, jo man nelikās, ka tas ir normāli,” atzina Maksimova, kura iepriekšējā naktī esot dzirdējusi kanālā „kaut kādas darbības”.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki bijuši atsaucīgi un drīz vien ieradušies notikuma vietā.

„Viņi ataicināja Reģionālās vides pārvaldes pārstāvjus, taču tie tikai paskatījās un aizbrauca, nekādus ūdens paraugus neņēma.”

Piektdien Maksimova ar zaļā ūdens burku devusies uz pašvaldību pie Vides un veselības daļas speciālistes Daces Liepnieces.

„Gribēju zināt, vai tik spilgti zaļas krāsas ūdens parādīšanās Karostas kanālā šajā gadalaikā un pie šādas temperatūras nav pietiekams iemesls, lai veiktu ūdens analīzi, vaicāju, vai pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi ūdens un gaisa analīžu veikšanai, taču man atbildēja, ka naudas neesot, bet, ja es ļoti gribot, tad lai veicot ūdens analīzi par savu naudu!”.

Sazinoties ar Liepājas Reģionālās vides pārvaldes vadītāja vietnieku Robertu Bērziņu, portāls noskaidroja, ka viņš tiešām ceturtdienas vakarā bijis pie Karostas kanāla.

„Novērtējot redzēto, secinājums bija, ka piesārņojums ir organiskas izcelsmes. Tāpēc jau mēs esam vides speciālisti, ka spējam atšķirt, kas tas ir. Ja mums būtu kaut mazākās aizdomas par ķīmiskas vielas klātbūtni, mēs ņemtu ūdens paraugus analīzei. Taču tā nebija,” sacīja Bērziņš.

Pēc Bērziņa teiktā, nav nekas pārsteidzošs, ka šajā gadalaikā ūdenī lielā daudzumā parādījušās aļģes, jo temperatūra esot pietiekami augsta.

Uz portāla jautājumu, vai Liepājas tuvumā notiek ūdenskrātuvju monitorings, Bērziņš atbildēja noliedzoši, uzsverot, ka nav nepieciešams katru dienu ņemt ūdens paraugus. Bet, „sava individuālā sirdsmiera dēļ, katrs pats uz sava rēķina var veikt ūdens analīzi, kad vien vēlas.”