SIA „DG Termināls” informē, ka 25. – 26. septembrī Liepājā ieradīsies kuģis, kas izvedīs naftas produktu, ko augusta vidū piegādāja Šveicē reģistrēts uzņēmums un kas rada neciešamo smaku.

Kā portālu informēja Maija Bogdanoviča, LSEZ SIA “DG Termināls” direktora vietniece vides aizsardzības jautājumos, augusta vidū Šveicē reģistrēts uzņēmums „Moon Group AG” piegādāja “DG Termināls” aptuveni 4, 5 tūkst. tonnu pēc dokumentiem – attīrītu naftas produktu maisījumu (Oil Blend), kura izcelsmes valsts ir Kirgīzijas republika un kas atbilst CTO 24348601-01-2013 prasībām. To apstiprināja Kirgīzijas Republikas izdotais atbilstības sertifikāts KG 417/ST2.KG.01.02334. Uzņēmuma laboratorijā veiktās analīzes apstiprināja tā atbilstību pavaddokumentos norādītajai kvalitātei. Sēra saturs  bija 0,4% (pieļaujamā norma – 2%).  

Diemžēl, septembra sākumā, mainoties laika apstākļiem – dienā augsta gaisa temperatūra ap +20 C0, bet naktī ap +5 - +7 C0, caur rezervuāra elpošanas vārstiem, kas nodrošina patstāvīgu spiedienu un pasargā rezervuāru no sabrukšanas, laiku pa laikam parādījās propāna gāzei līdzīga smaka. Acīmredzot, produktā ir kāda viegli gaistoša viela, kura neuzrādās pavaddokumentos un netika konstatēta veiktajās pārbaudēs. Nekavējoties sazinājāmies ar kravas īpašnieku „Moon Group AG” un informējām viņu par radušos problēmu, atteicāmies turpmāk šādu produktu pieņemt un pārkraut, un lūdzām to nekavējoši izvest. Esam saņēmuši informāciju no „Moon Group AG”, ka 25. – 26. septembrī ieradīsies, kuģis, kas produktu aizvedīs.

Uzņēmums “DG Termināls” pievērš lielu uzmanību vides jautājumiem, vides aizsardzībai un seko līdzi, lai ar savu darbību nodrošinātu tādu darba vidi un tehniskos risinājumus, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu.

“DG Termināls” savā darbības laikā ir veicis būtiskus ieguldījumus un uzlabojumus vides jautājumu sakārtošanā, nodrošinot, ka tehnoloģiskais process ir drošs, pārredzams un videi draudzīgs. Uzņēmums savu darbību organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības sertifikātam ISO 14001:2004.

Šā gada sākumā iznomājām no LR Aizsardzības ministrijas blakus esošo teritoriju ar veciem padomju armijas rezervuāriem, kas bija nokalpojuši, bet tur esošie, nezināmas izcelsmes naftas produkti, mainoties gruntsūdeņu līmenim, nereti piesārņoja Karostas kanālu. Šobrīd rezervuāri ir nojaukti, vecie naftas produkti utilizēti un novērsti iespējamie vides piesārņojuma riski.

Uzņēmuma pamatdarbība ir jēlnaftas un naftas produktu pārkraušana un tranzīts no Krievijas, NVS Valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Pārkraujam tikai tos produktus, kas atbilst normatīvajām prasībām un standartiem, diemžēl ne vienmēr saņemtais produkts atbilst pavadošajiem dokumentiem.

Uzņēmums “DG Termināls” atvainojas iedzīvotājiem par radušos situāciju un vēlreiz apliecinām, ka vides un sabiedrības intereses mums ir ļoti svarīgas.