Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde savā sēdē 18.martā nolēmusi neakceptēt Liepājas SEZ kapitālsabiedrības "DG Termināls" paredzēto darbību attiecībā uz jaunu atkritumu reģenerācijas darbību – gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes (pārstrādes) iekārtas izbūvi vai uzstādīšanu daļā, portālu informēja SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Izvērtējot Ietekmes uz vidi (IVN) izvērtējumā norādīto informāciju un IVN atzinumā ietvertos konstatējumus un izvirzītos nosacījumus, kā arī vērtējot uzņēmuma paredzēto darbību gan no vides aizsardzības, gan pašvaldības iedzīvotāju interešu aspekta, tāpat, ņemot vērā jau pašreiz atļaujā norādītās piesārņojošās darbības, SEZ valde atzina, ka atļauja uzstādīt gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes (pārstrādes) iekārtu nebūtu akceptējama.

SEZ valde norādījusi, ka ir jāvērtē ne tikai plānotās atkritumu pārstrādes ražotnes ietekme uz vidi, bet arī uz cilvēku veselību un drošību, kā arī kopējo ietekmi un riskiem uz apkārtējo infrastruktūru. Tāpat SEZ valde ņēmusi vērā, ka IVN nav pietiekami detalizēti atspoguļoti pasākumi un veicamās darbības avāriju un negadījumu gadījumos, nav arī pietiekami vērtēta ietekme uz vidi, kā arī cilvēku veselību un dzīvību iekārtas avārijas gadījumos.  

Jau vēstīts, ka SEZ valde 17.janvārī izskatīja un nolēma piekrist sadalīt SEZ SIA "DG Termināls" plānoto darbību nākotnē divos posmos, paredzot, ka pirmajā posmā tiek izskatīts iesniegums daļā par paredzēto naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas apjomu un naftas produktu atkritumu pārstrādes apjomu palielināšanu, kā arī piestātnes Nr.25A būvniecību. Savukārt otrajā posmā, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 12.aprīlim, – par jaunas atkritumu pārstrādes darbības – gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes iekārtas uzstādīšanu.


Deputāti aizvadītajā nedēļā Pilsētas attīstības komitejas sēdē pieņēma lēmumu neatbalstīt gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes iekārtas uzstādīšanu, un šodien, 21.martā, par šo jautājumu tiks lemts arī domes sēdē.


Pret šādas iekārtas uzstādīšanu iebilda arī iedzīvotāji domei adresētajā kolektīvajā iesniegumā.