Otrdien sākusies ēkas Baložu ielā 1 nojaukšana. Tas bija pēdējais namiņš, kas atradās vēsturiskajā kvartālā, kur tagad paredzēt būvēt autosstāvietas koncertzāles vajadzībām.

Par ēkas nojaukšanu Liepājas domes deputāti nobalsoja domes sēdē 22.janvārī. Šis lēmums izraisīja plašas diskusijas sabiedrībā un domes gaiteņos, jo faktiski vēsturiska apbūves kvartāla vietā tagad būs betona klajums.

Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns domes sēdē skaidroja, ka ēka Baložu ielā 1 vairākkārt tikusi pārbūvēta, ilgstoši bijusi neapdzīvota, mājai izņemti logi un zudušas arī visi citi autentiskie elementi, izņemot starpsienas. Zudusi arī visa pārējā šī kvartāla vēsturiskā apbūve. Ņemot vērā, ka neapdzīvotā būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra – teritorijā, Būvvalde pieprasījusi atzinumu no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kas savā vēstulē norādījusi, ka ēkas īpašnieku savulaik veikto pārbūvju un nesaimnieciskas rīcības rezultātā ēka ir zaudējusi savu kultūrvēsturisko vērtību, tādēļ tās nojaukšana ir pieļaujama bez papildus nosacījumiem.

Zemesgabalu Baložu ielā 1 Liepājas pilsētas pašvaldība iegādājās, lai varētu veikt būvdarbus daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" papildus autostāvvietu izbūvei.