Sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas kolektora izbūvi no 17. septembra līdz 30. septembrim tiks slēgta satiksme Celmu ielā, posmā no Krūmu ielas līdz Sakņu ielai, informē dome.  

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "Būvmehanizācija".