Saistībā ar lietus ūdens kanalizācijas pievadu izbūvi no 6. aprīļa līdz 6. jūnijam tiks slēgta satiksme Krusta ielā, posmā no Celtnieku līdz Zviedru ielai, un Kapsētas ielā, posmā no Upmalas līdz Aldaru ielai.

Darbi tiks īstenoti projektu "Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Krusta un Zviedru ielu krustojumā, Liepājā" un “Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Kapsētas un Upmalas ielu krustojumā, Liepājā" ietvaros, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Būvuzņēmējam SIA "Būvmehanizācija" remontdarbu laikā iespēju robežās jānodrošina zemesgabalu īpašniekiem piekļūšana savam īpašumam, operatīvajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem – caurbraukšana un piekļūšana zemesgabaliem, kā arī gājēju droša pārvietošanās.