Nociršanai paredzētā apse. Foto no Būvvaldes arhīva.


No 14. līdz 23. septembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par divu koku ciršanu Sakņu ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri pretī pirmsskolas izglītības iestādei "Prātnieks". Par to portālu irliepaja.lv informēja Aigars Štāls, Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 23. septembrim var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā ir pieejama arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid-19" dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek par vienas parastās kļavas un vienas apses, kas aug Sakņu ielas sarkanajās līnijās, ciršanu.


Nociršanai paredzētā kļava. Foto no Būvvaldes arhīva.


LPPI Komunālā pārvalde ir izstrādājusi būvniecības ieceri "Sakņu ielas pārbūvei posmā no Lapu līdz Ziedu ielai, Liepājā" un vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar iesniegumu atļaut nocirst trīs kokus, kas traucē ieceres risinājumu īstenošanu. Sakņu ielas posmā pie bērnudārza "Prātnieks" ir paredzēts izbūvēt ielas brauktuvi, autostāvvietas un ietvi. Gar ietvi projektēti dekoratīvo krūmu stādījumi. Projekta teritorijā tiek saglabāti seši šeit augoši lieli koki.

AUK, apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, konstatējusi, ka viens no šeit ciršanai paredzētajiem kokiem - parastā kļava (stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1 m) - ir daļēji zaudējis dzīvotspēju. Kokā iemetusies trupe, tas ir kalstošs, līdz ar to AUK devusi atļauju kļavu nocirst, neprasot zaudējumu atlīdzību un arī neuzklausot sabiedrības viedokli.

Savukārt otra parastā kļava un trešais koks, apse, ir bez redzamām bojājumu pazīmēm un veseli.

AUK ir ņēmusi vērā būvniecības ieceres sabiedrisko nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par nepieciešamību nocirst būvprojekta skartajā teritorijā augošos divus veselos kokus, lēmusi par tiem rīkot publisko apspriešanu un uzklausīt sabiedrības viedokli.

Publiskās apspriešanas laikā parastā kļava un apse, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķēti dabā – ar košas krāsas auklu vai lentu.

Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē būs skatāma arī Peldu ielā 5.

Ciršanai paredzētie koki Sakņu ielas posmā – parastā kļava un apse.