Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā izstrādāts mācību līdzeklis "Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas", ar kuru semināros tiks iepazīstināti pedagogi.

Kā informē "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības" pārstāve Zane Ieviņa, tā galvenais uzdevums un mērķis – ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā. Lai Latvijas izglītības iestādes mācību līdzekli varētu izmantot mācību stundās, izglītojot skolēnus par ES un ar to saistītām tēmām, ar jauno mācību līdzekli jau semināros iepazīsies skolu pedagogi.

"Mācību līdzeklis "Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas" tika atjaunots, lai nodrošinātu skolotājiem iespēju par ES runāt skolēniem saprotamā un interesantā veidā. Materiāls ļaus pilnveidot un paplašināt gan skolēnu, gan skolotāju zināšanas par ES. Šīs zināšanas ir pietiekami viegli un bez milzīgas piepūles apgūstamas, un tieši šādu zināšanu apguves veidu nodrošina jaunais mācību līdzeklis," saka Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose.
 
Lai informāciju par ES skolēniem varētu nodot kvalitatīvāk un skaidrāk, maijā visā Latvijā notiks semināri skolotājiem. Šo semināru mērķis būs – padziļināti skaidrot mācību līdzekļa metodiskos norādījumus un apgūt metodiku, kas skolotājiem palīdzēs mācību procesā. Seminārus vadīs jaunā mācību līdzekļa autores – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka.

Kurzemes reģiona skolotājiem paredzētais seminārs notiks 28.maijā no pulksten 13 līdz 15.30 Liepājā – 12.vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37. Semināru vadīs viena no mācību līdzekļa autorēm – Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka.
 
Katra semināra laikā skolotājiem būs arī lieliska iespēja laimēt planšetdatoru, ko pēc tam varēs efektīvi izmantot darba procesā, paplašinot jauno tehnoloģiju izmantošanu skolā un ejot kopsolī ar skolēniem. Tā kā vietu skaits semināros ir ierobežots, aicinām skolotājus pieteikties līdz 27.maijam, rakstot uz e–pastu zane.ievina@prae.lv.

Mācību materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām: 1. – 3.klases, 4. – 6.klases, 7. – 9. klases un 10. – 12.klases. Līdz ar to katrai klašu grupai jautājumi par ES ir šī vecuma skolēniem piemērotā un saistošā valodā. Mācību materiāliem piešķirta arī jauna vizuālā identitāte, kas atvieglo skolēnu uztveri, un materiālos iekļautie uzziņas materiāli un video ļauj skolēniem vieglāk uztvert jaunas zināšanas. Tāpat materiālos ir dažādi uzdevumi, kas bērniem pašiem ļauj kritiskāk domāt par ES jautājumiem. Ir arī pievienoti dažādi diskusiju temati un idejas tēmu paplašināšanai, kas ļauj skolēnus iesaistīt izglītojošās lekcijās.
 
Mācību materiāls tapis sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.