Domes sēdē nolemts jauno izglītības iestādi, kura izveidota, apvienojot Liepājas 12.vidusskolu un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu, turpmāk saukt par Liepājas Liedaga vidusskolu.

Reorganizācijas komisija, kura izveidota abu skolu apvienošanai un kurā kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem darbojas pārstāvji no abām skolām, izvirzījusi priekšlikumu apvienoto skolu nosaukt par Liepājas Liedaga vidusskolu, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Sākotnējā Liepājas pilsētas domes 2019. gada 1. marta lēmumā “Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas apvienošanu” bija noteikts, ka jaunizveidotā vispārējās izglītības iestāde varētu saglabāt nosaukumu “Liepājas A. Puškina vidusskola”. Tomēr reorganizācijas komisija, kas virza visus procesus domes lēmuma izpildei, diskusiju rezultātā izvirzīja priekšlikumu izglītības iestādei noteikt jaunu nosaukumu - Liepājas Liedaga vidusskola.

Jaunais izglītības iestādes nosaukums atbilst Izglītības likuma 26. panta prasībām.

Šā gada 1. martā, Liepājas pilsētas domē tika pieņemts lēmums apvienot A. Puškina 2. vidusskolu un 12. vidusskolu, izveidojot jaunu, spēcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, ko nevarēja nodrošināt divas skolas katra atsevišķi.