6.jūnijā Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē atbalstīts lēmums par jaunu izglītības iestādes nosaukumu skolai.

Tā izveidota, reorganizācijas procesā apvienojot Liepājas pilsētas 12. vidusskolu un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu.

No jaunā mācību gada skolas nosaukums būs Liepājas Liedaga vidusskola, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Reorganizācijas komisija, kura izveidota abu skolu apvienošanai un kurā kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem darbojas pārstāvji no abām skolām,  izvirzījusi priekšlikumu apvienoto skolu nosaukt par Liepājas Liedaga vidusskolu.

Sākotnējā Liepājas pilsētas domes 2019.gada 1. marta lēmumā "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas apvienošanu" bija noteikts, ka jaunizveidotā vispārējās izglītības iestāde varētu iegūt nosaukumu "Liepājas A. Puškina vidusskola". Tomēr reorganizācijas komisija, kas virza visus procesus domes lēmuma izpildei, diskusiju rezultātā izvirzīja priekšlikumu izglītības iestādei noteikt nosaukumu "Liepājas Liedaga vidusskola".

Jaunais izglītības iestādes nosaukums atbilst Izglītības likuma 26. panta prasībām.

Galīgo lēmumu par izglītības iestādes nosaukuma apstiprināšanu pieņems deputāti domes sēdē 13. jūnijā.

Šā gada 1.martā, Liepājas pilsētas domē tika pieņemts lēmums apvienot A. Puškina 2. vidusskolu un 12. vidusskolu, izveidojot jaunu, spēcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, ko nevarēja nodrošināt divas skolas katra atsevišķi.