Vai Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere atbalsta skolu apvienošanu? Kāpēc tas notiek tikai tagad, bet ne pirms pieciem gadiem, kad situācija bija līdzīga?

Portāls irliepaja.lv vēlējās noskaidrot, kāds ir Izglītības pārvaldes vadītājas viedokli gan par konkrētu skolu – 2. un 12. vidusskolas – apvienošanu, gan arī par iespējamo citu pilsētas skolu apvienošanu.

Jautājām, vai pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere* atbalsta šo procesu, un, ja jā, tad kāpēc tas nav noticis jau agrāk – februāra domes sēdē mērs Jānis Vilnītis norādīja, ka situācija ir tāda pati kā 2013.gadā, un to jau sen vajadzēja risināt? Tāpat jautājām, vai pārvaldes vadītājai bija vai arī nebija iespējas rosināt deputātus tik ilgi nevilcināties.

Kristīne Niedre-Lathere: "Vēlos atgādināt, ka 2013. gadā tikai aizsākās diskusijas par nepieciešamajām pārmaiņām Liepājas izglītības nozarē. Šajā gadā pēc pašvaldības pasūtījuma tika lemts par finansējuma piešķiršanu pētījuma izstrādei. Izpēte un dokumenta "Liepājas pilsētas Izglītības nozares attīstības koncepcijas 2015. – 2020.gadam" izstrāde sākās 2014. gadā. To  veica "Dynamic University",  kas 2015. gada jūnijā iesniedzot pašvaldībai  savu redzējumu un secinājumus par situāciju ar skolu tīklu Liepājā un rekomendējot nākotnē veicamos pasākumus.

Ar pētījuma rezultātiem tika iepazīstināti arī Liepājas skolēnu vecāki e–pastā ar izglītības portāla "E–klase" starpniecību, tie tika publicēti vidusskolu mājaslapās.  Kā zināms, ar šo pētījumu tika iepazīstināti arī pašvaldības deputāti un skolu vadītāji, taču, ņemot vērā dažu skolu kategoriskos un toreiz vēl pamatotos iebildumus, kā arī to, ka nebija skaidri zināmi valdības normatīvie akti attiecībā uz skolēnu skaitu, reformas tika atliktas.

Nav taisnība, ka situācija pa šo laiku nav mainījusies. Tieši skolēnu skaita izmaiņas (īpaši vidusskolu klasēs), jaunie MK uzstādījumi par minimālo skolēnu skaitu un nepieciešamajiem kvadrātmetriem, Eiropas modernizācijas projektos ieguldītie līdzekļi un nosacījumi liek mums spert nākamos soļus (pirmie, kā zināms bija Līvupes pamatskolas attīstības centra izveide, internātskolas likvidācija, Vakarskolas un vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu statusa maiņa no speciāliem uz parastiem utt.)

Tieši tāpēc kopš pagājušā gada beigām Izglītības pārvaldē strādā darba grupa, lai vispusīgi analizētu šo jautājumu un lemtu par nepieciešamajām izmaiņām.  Uzskatu, ka mūsu secinājumi tika iesniegti politiķiem lēmumu pieņemšanai īstajā laikā – kad nevaram vairs dzīvot pa vecam un jāspēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus, lai pilsētā  saglabātu spēcīgas vidusskolas un celtu izglītības kvalitāti. Pārmaiņas tuvākajā laikā skars arī citas skolas, piemēram, Liepājas 8. vidusskolu, J.Čakstes 10. vidusskolu, Centra sākumskolu u.c".

Un tomēr – kāds ir jūsu kā Izglītības pārvaldes vadītājas viedoklis par konkrēto skolu – 2. un 12. vidusskolas – apvienošanu, kā arī par iespējamo citu pilsētas skolu apvienošanu?

Kristīne Niedre-Lathere: "Tas ir loģisks un dzīves diktēts solis, lai saglabātu vienu spēcīgu mazākumtautību vidusskolu un abu skolu skolēniem būtu iespēja mācīties modernā, mūsdienīgi aprīkotā izglītības iestādē. Varu tikai atbalstīt mūsu politiķu izlēmību šajā jautājumā. Mans viedoklis nekad nav bijis savādāks, tieši pretēji, darbojoties kopā ar koncepcijas ekspertiem, esmu paudusi publiski savu viedokli par pilsētas skolu tīkla sakārtošanu, un tieši tāds mans viedoklis ir, arī veicot šo reformu.

Katrā no iespējām, kad man tiek lūgts paust savu viedokli, esmu to akcentējusi.  A.Puškina 2. vidusskolas modernizācijā ieguldīts vislielākais finansējums no visām skolām, tāpēc labumam no tā jābūt pēc iespējas vairāk izglītojamiem.  Kā jau ieprieš teicu, tiek vispusīgi analizēta situācija un jau plānoti nākamie soļi arī citu izglītības iestāžu pārstrukturēšanā vai apvienošanā, lai mums pilsētā nebūtu pustukšas skolas".

*Kristīne Niedre-Lathere Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumus pilda kopš 2016.gada 4.janvāra, pirms tam bija vadītājas vietniece.