Reiņu meža ielas 12.nama četri telpu īpašnieki iesnieguši Administratīvajā tiesā pieteikumu ar lūgumu atcelt Liepājas domes lēmumu par nama pārvaldnieka maiņu.

Pieteikumā, ko iesniegusi veterinārās klīnikas īpašniece Anita Reinholce, telpu īpašnieces Alla Iljina un Irina Rozga, kā arī SIA „Madlena”, teikts, ka ar 2013.gada 18.aprīļa Liepājas domes lēmumu nekustamā īpašuma Reiņu meža ielā 12 pārvaldīšanas tiesības nodotas SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”, taču īpašnieki šim lēmumam nepiekrīt, tāpēc lūdz tiesu to atcelt.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma nosacījumiem, lai pieņemtu šādu lēmumu nepieciešams, lai “par” nobalso īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Dzīvojamā mājā Reiņu meža ielā 12 ir 42 dzīvokļi un 5 nedzīvojamas telpas, pavisam 47 īpašumi. Tas nozīmē, ka lēmuma pieņemšanai bija vajadzīgs 31 dzīvokļu īpašnieka paraksts.
    
Taču, kā pieteikumā raksta tā iesniedzēji, no pārvaldīšanas līguma kopijas redzams, ka to parakstījuši tikai 26 īpašnieki. Turklāt arī no šiem 26 vairāki paraksti nemaz nav dzīvokļu īpašnieku paraksti, ko tiesā gatavi apliecināt liecinieki.

Pieteikumā tiesai norādīts arī uz citiem pārkāpumiem, kā arī faktu, ka īpašniekiem nav ļauts iepazīties ar līguma oriģinālu.

„Visi mūsu centieni iepazīties ar 2013.gada 25.marta dzīvojamas mājas Reiņu meža ielā 12, Liepājā, pārvaldīšanas līguma Nr.2/21/9/1 oriģinālu palika bez rezultāta. SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” juridiskās daļas vadītājs Viktors Zīverts atteicās uzrādīt parakstīto mājas pārvaldīšanas līgumu, aizbildinoties, ka oriģināls ir tikai vienā eksemplārā, un esot iesniegts Liepājas pilsētas domē, akceptēšanai. Viņš atteica izsniegt arī līguma kopiju, atbildot, ka viņu rīcībā pārvaldīšanas līguma kopijas nav,” raksta pieteikuma iesniedzēji.