Dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrības "M.Ķempes 15" valdes locekle Alla Iļjina 19. maijā nosūtījusi pašvaldībai iesniegumu ar aicinājumu labprātīgi atmaksāt biedrībai "pašvaldības patvaļīgu darbību rezultātā" radītos zaudējumus kopsummā par 2140 eiro.

Summu veido honorārs par jurista pakalpojumiem (325 eiro) un izdevumi par biedrības apsaimniekotās ēkas Reiņu meža ielā 12 būvekspertīzi (1815 eiro).

Lūgums pamatots ar Civillikuma 1068. panta pirmo daļu, kas noteic, ka "rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi (šajā gadījumā – pašvaldība – irliepaja.lv), tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti".   

Kā jau portāls irliepaja.lv vairākkārt rakstīja, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība "M.Ķempes 15" ir dzīvojamās mājas Reiņu meža ielā 12 īpašumu pārvaldniece. Kopš 2017. gada šajā ēkā atrodas arī pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – neapdzīvojama telpa Nr.44. 18.janvārī tajās tika uzsākti būvdarbi, kuru rezultātā ēkas kopīpašumā esošajās telpās, kā arī ēkas kāpnēs parādījās plaisas, kuras agrāk agrāk netika novērotas.

Pilsētas būvvalde pieņēma lēmumu, ar kuru uzdeva pašvaldības administrācijai pārtraukt būvdarbus, bet dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrību "M.Ķempes 15" aicināja veikt dzīvojāmas mājas tehnisko apsekojumu, piesaistot sertificētu būvspeciālistu.

Atsaucoties būvvaldes aicinājumam, biedrība "M.Ķempes 15" noslēdza līgumu ar SIA "Būvprocess" par ēkas Reiņu meža ielā 12  būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu un ekspertīzi. Ekspertīzes atzinumu biedrība iesniedza būvvaldei.