Liepājas Universitāte jaunajā studiju gadā piedāvā 300 budžeta vietas, no kurām, kā jau irliepaja.lv rakstīja, brīvas vēl 70. Tā ir viela pārdomām un izpētei, uzskata Izglītības pārvaldē.

Lai gan reflektantu skaits Liepājas Universitātē (LiepU) bijis par aptuveni 10% lielāks nekā pērn, atsevišķās eksakto priekšmetu studiju programmās nav garantēta grupu komplektācija, raksta portāls lsm.lv.

Liepājas Universitāte šogad studentus uzņem 31 studiju programmā. Grupas bez problēmām izdevies nokomplektēt pedagoģijas un humanitārajās studiju programmās, taču, piemēram, informācijas tehnoloģijās, mehatronikā un datorzinātnēs joprojām brīvas gan maksas, gan budžeta vietas. "Ir tādas programmas, kur nav grupa nokomplektēta, jo pietrūkst pieteikumu skaita. Ceram to izdarīt papildu uzņemšanā," lsm.lv teikusi universitātes uzņemšanas komisijas sekretāre Aija Lagzdiņa.

Lai gan studentu skaits sarūk visā valstī, Liepājas Izglītības pārvalde uzskata, ka vietējai universitātei esošā situācija nav jāuztver kā norma un jāmeklē problēmas cēlonis.

"Budžeta vietas brīvas! Viela pārdomām, kāpēc tā, kāpēc uz Liepāju nenāk. Vai tas ir studiju programmu vai kvalitātes piedāvājums?" uzskata Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

"Kvalitātes uzlabošana notiek nepārtraukti. Visās augstskolās," savukārt paudusi Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa.

Atsevišķas Latvijas augstskolas medijos jau izteikušas viedokli, ka šogad lomu spēlē arī vidusskolas absolventu sliktie rezultāti fizikas, ķīmijas un matemātikas centralizētajos eksāmenos. Līdz ar to viņi nespēja iestāties vairākās augstskolu eksaktajās studiju programmās.

Arī Liepājā vairāku centralizēto eksāmenu, piemēram matemātikas, rezultāti bija sliktāki nekā pērn. Izglītības pārvalde ar pētījuma palīdzību mēģinās atrast iemeslu tam, lai nākotnē novērstu to, ka slikto eksāmenu rezultātu dēļ jaunieši neiekļūst augstskolā.

"Veiksim pētījumu par divpadsmitajiem, kādi bija viņu rezultāti 10. un 11. klasē. Šogad jaunajiem desmitajiem oktobrī dosim diagnosticējošos darbus, lai saprastu, kādi viņi ir, ko darīt," norāda Liepājas Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste Inta Budriķe.

Lai nākotnē sekmētu topošo studentu interesi par atsevišķu eksakto programmu studijām tieši Liepājas Universitātē, Liepājas dome ir pieņēmusi lēmumu šoruden izsludināt konkursu uz pašvaldības stipendijām topošajiem ķīmijas un fizikas skolotājiem.

Tas plānots kā līdzeklis augstskolu vidū esošajā konkurences cīņā par studentu skaita palielināšanu, kā arī iespēja novērst pilsētas skolās konstatēto attiecīgo pedagogu trūkumu.