Liepājas Universitātei (LiepU) pēdējā gada laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar vairākām universitātēm, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Verakrusas Universitātē Meksikā īsā laika posmā lekcijas studentiem paguvuši nolasīt Liepājas Universitātes pasniedzēji Uldis Žaimis, Agata Babina un Indra Kalniņa. Tā ir viena no Meksikas lielākajām universitātēm, kura atrodas Verakrusas štatā ar filiālēm piecās štata pilsētās, piedāvājot studijas 55 fakultātēs 354 studiju programmās. Savukārt Santodomingo Tehnoloģiju institūtā (Dominikānas Republika) lekciju kursu nolasīja Māra Zeltiņa.

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju instutūta direktors Uldis Žaimis Verakrusas Universitātē Halapā iepazinās ar Mākslīgā intelekta centru, Mehānikas un elektronikas un Vides pētījumu institūtu darbību. Secinājums: "Viņi ir stiprāki mākslīgā intelekta jomā, bet lietu internetā mēs esam pārāki. Sapratām, ka ir lietas, ko varam darīt kopīgi – Vides pētījumu institūts nodarbojas ar vulkanoloģiju un seismoloģiju, mūs neinteresē vulkāni, bet datu apstrādē mēs esam stipri. Mani ļoti interesē tikt pie vulkanoloģijas datiem. Tie mums noderēs mācot matemātisko statistiku un datu apstrādi. Viņus interesē klimata izmaiņas, mums ir vides monitoringa laivas. Maijā gaidām Verakrusas Universitātes pārstāvi pie mums, bet lekcijas un tālākās sarunas jau var notikt tiešsaistes formātā."

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes spāņu valodas pasniedzēja Agata Babina Verakrusas Universitātē divas nedēļas lasīja lekcijas valodu studentiem par mikrostāstu izmantošanu spāņu valodas lingvodidaktikā. Par ieguvumiem Agata saka: "Galvenais, ko ieguva abas puses – mēs varējām redzēt jaunas mācību metodes, bet Verakrusas Universitātes kolēģi saprata, ka var izmantot metodes, kā mācām mēs. Abām pusēm kopīgs mērķis ir mudināt lasīt, runājām, kā to panākt. Maija beigās mūsu studenti piedalīsies Dzimtās valodas forumā, kur mēs runāsim par baltu valodām, bet Meksikas studenti par indiāņu valodām (Meksikā ir 68 valodas plus spāņu valoda)."

Pasniedzēja Indra Kalniņa Verakrusas Universitātē bija jau februārī un  lasīja lekcijas par Lielbritānijas sociālo sistēmu, britu kultūru, par angļu valodas dialektiem un akcentiem, kā arī tikās ar  Verakrusas valodu centra, valodu skolu, Lingvistikas un literatūras zinātniskā institūta darbiniekiem.

Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa Santodomingo Tehnoloģiju institūtā nedēļas garumā lasīja lekcijas par tēmu "Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izmantošana progresa vērtēšanai atbilstoši tūkstošgades mērķiem" bakalaura, maģistra un doktorantūras vides zinātņu studentiem.

Sadarbība ir izveidojusies, pateicoties Liepājas Universitātes Starptautisko attiecību nodaļas vecākajai referentei Sintijai Leigutei, kura saka: "Dominikānas Tehnoloģiju institūts mūs sameklēja paši, jo viņi jau sadarbojās ar universitātēm Lietuvā un meklēja partnerus arī Latvijā un mums bija līdzīgas studiju programmas. Savukārt Verakrusas Universitātē savulaik ir studējusi mūsu lektore Agata Babina. Es meklēju sadarbības partnerus spāņu valodas studijām, un tā nonācām pie šīs izvēles. Esmu pārliecināta, ka sadarbība ne tikai atver pasauli, bet arī palīdz uz sevi paskatīties no cita skatu punkta."

Protams, ka jebkura tāla zeme nāk ar saviem iespaidiem – Uldis atcerēsies eksotisko ēdienkarti ar "tārpu izstrādājumiem" pusdienās, Agatas spilgtākais iespaids ir meksikāņu likumi, kuri ir, bet kurus neviens neievēro, bet Sintijas sirds tagad pieder olmeku civilizācijas aizsākumiem un meksikāņu piramīdām.