Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece portāla lasītājiem piedāvā sarunu ar Liepājas Universitātes studiju prorektori Māru Zeltiņu (attēlā).

Kad un kā notiek uzņemšana Liepājas Universitātē?
Pieteikšanās pamatstudijām vienotajā e-pakalpojumu platformā sākas 13. jūlijā un turpinās divas nedēļas. Paralēli 27. jūlijā sākas dokumentu uzrādīšana kontaktpunktos (tātad jebkurā augstskolā, kura ir vienotajā sistēmā). Vienlaicīgi elektroniski notiek pieteikšanās arī maģistra  studiju programmās, izmantojot elektronisko pieteikumu formu Liepājas Universitātes mājas lapā.

Dokumentu pieņemšana pamatstudiju programmās beidzas 3.augustā. Pēc tam seko iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana. Pamatuzņemšanas process noslēdzas 14. augustā.

Visas doktora studiju programmas ir starpaugstskolu, tāpēc tajās uzņemšana notiks atšķirīgos, ar partneriem saskaņotos laikos.

Kā uzņemšanas procesu ietekmē Ārkārtas stāvoklis valstī – ko darīt vidusskolu beidzējiem, ja sekmju izraksts tiek saņemts jūlija beigās?

Dokumentus iesniegt paspēs visi – gan tie, kas vidējo izglītību ieguvuši iepriekš, gan tie, kas sertifikātus par CE nokārtošanu saņems jūlijā, jo pieteikšanās termiņš ir pagarināts, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Turklāt reflektanti, kas vidējo izglītību būs ieguvuši 2019.  vai 2020.gadā un kam nebūs aktuāli apliecināt vietu ieguvi olimpiādēs, pieteikumu  varēs apstiprināt elektroniski, nenākot uz kontaktpunktu.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai, jo atkarībā no valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām uzņemšanas procesa norisē  varētu būt izmaiņas.
      
Kam būtu īpaši jāpievērš uzmanība, stājoties Liepājas   Universitātē?
Uzņemšanas prasībām īpaša uzmanība jāpievērš, stājoties jaunajās skolotāju sagatavošanas programmās. Tās ir mainījušās, ir vienotas visās skolotāju sagatavošanas programmās Latvijā un ietver kompleksu iestājpārbaudījumu.

Izvēloties studēt nepilna laika formā vai maģistrantūrā, ir vērts painteresēties par nodarbību grafiku, jo dažkārt šķietami neiespējamais, var izrādīties iespējams. 
 
Kāda šogad ir studentu kreditēšanas sistēma?
Ir stājušies spēkā jauni kreditēšanas noteikumi, kas paredz vairākus uzlabojumus un vienkāršāku studiju un studējošā kredīta saņemšanu, salīdzinot ar iepriekšējo sistēmu – ir atcelta prasība par otru galvotāju, iespējams saņemt studiju kredītu visas studiju maksas segšanai, jākārto mazāk dokumentu, līgumu var noslēgt attālināti,  izmantojot e-parakstu u.c.

Vai Liepājas Universitāte piedāvā dienesta viesnīcu?

Liepājas Universitātei ir dienesta viesnīca ar dažādām istabiņām un komforta līmenim atbilstošām cenām. Dienesta viesnīcā notiek modernizācija, tuvumā ir ērta infrastruktūra. Dienesta viesnīca atrodas trīs minūšu gājiena attālumā no centra un piecu minūšu – no universitātes.

Kāpēc ir jāizvēlas studijas Liepājas Universitātē?
Ja mērķis ir studēt dzīvīgā un interesantā vidē, izjūtot kopības sajūtu, un ik pa laikam izbaudot iespējas studēt un praktizēties ārzemēs, tad Liepājas Universitāte būs pareizā izvēle. 

Ja mērķis ir dzīvot kultūras un sporta notikumiem bagātā vidē, kur nav nelietderīgi jātērē daudz laika, lai pārvietotos, jo visur var aiziet ar kājām vai aizbraukt ar velosipēdu, tad ir jāizvēlas Liepāja! Te ir daudz interesantu cilvēku un iespēju.