Liepājas skolēni izvēlējušies mācību priekšmetus, kuros kārtos centralizētos eksāmenus. Eksāmeni atspoguļo izglītības standarta saturu un tajā noteiktos sasniedzamos rezultātus – tie uzbūvēti tā, lai skolēns dažu stundu laikā varētu atklāt savas zināšanas, ko viņš ir iemācījies, uzkrājis vairāku gadu garumā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Šogad, pirmo gadu, 9.klašu skolēniem visi trīs eksāmeni – svešvaloda, latviešu valoda un matemātika būs jākārto centralizēti. Lai saņemtu sertifikātu, skolēnam eksāmens jānokārto ne mazāk kā 10% apjomā. Liepājā latviešu valodu un matemātiku kārtos 733 skolēni, angļu valodu – 710 un vācu valodā zināšanas pārbaudīs 23 skolēni.

Savukārt, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēnam obligāti ir jānokārto trīs mācību priekšmeti optimālā līmenī  – latviešu valoda, matemātika un svešvaloda, kā arī divi eksāmeni padziļinātajā programmā – augstākajā mācību satura apguves līmenī. Tie drīkst būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai arī citos mācību kursos. Sertifikātu skolēns iegūst, ja eksāmens ir izpildīts un iegūti vismaz 10% no kopējā apjoma.

Valsts pārbaudes darbiem vidusskolēni varēja pieteikties līdz 15. decembrim, veicot reģistrāciju Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos. Optimālajā līmenī latviešu valodas eksāmenu kārtos 761 skolēns, matemātiku – 820 skolēni un angļu valodu – 789 izglītojamie. Savukārt augstāko līmeni angļu valodā izvēlējušies kārtot 272 skolēni, latviešu valodu – 122 skolēni, matemātiku  – 96, bioloģiju – 76 un dizainu un tehnoloģijas – 12 skolēni. Šogad vidusskolēni trīs eksāmenus varēs kārtot arī tiešsaistē – programmēšanu, ko izvēlējušies 8 skolēni, ģeogrāfiju – 3 skolēni un kultūru un mākslu – 13 skolēni.

Izvēloties augstākā līmeņa eksāmenu, skolēnam  Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā jāpievieno arī izstrādāts darbs par skolēna izvēlētu tēmu, kuru novērtē pedagogs, ieliekot vērtējumu sistēmā. Vērtējums nedrīkst būt mazāks kā 4 balles.

Eksāmeni sākas 2023.gada 15. maijā, kad skolēni kārto latviešu valodu un noslēdzas ar vēstures eksāmenu 19. jūnijā. Detalizēts Valsts pārbaudījumu saraksts pieejams Valsts Izglītības satura centra mājaslapā https://saite.lv/oJN.

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2023. gada 21. jūnijā, bet par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2023. gada 30. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 2023. gada 17. jūlija.