30.jūnijā Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde saņēma centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles –  vienas svešvalodas eksāmens, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Eksāmenu latviešu valodā kārtoja 436 skolēni, matemātikā – 439 skolēni, angļu valodas eksāmenu kārtot bija izvēlējušies kārtot 391 izglītojamais, savukārt krievu valodu – 31 skolēns. Šogad izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, taču skolēni, domājot par nākotnes izglītību, to bija izvēlējušies darīt –  Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu kārtoja 4 skolēni, bioloģiju – 45 skolēni,  fiziku – 20 skolēni un ķīmiju 23 skolēni.

Šogad Liepājas vidusskolēniem uzlabojušies rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā –  eksāmenā rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 3% augstāki, pirmo reizi virs 80% nokārtojuši 20 izglītojamie. Labākos rezultātus uzrādījuši Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (45%), Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (44, 29%) un  Liepājas Liedaga vidusskolas (41,1%) skolēni.
Salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu, par 3,1 % ir zemāks  skolēnu sniegums centralizētajā eksāmenā angļu valodā. Taču 34% absolventu (133 no 391) angļu valodas eksāmenu nokārtojuši virs 80 %. Labākie rezultāti bijuši Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (76,8%),  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (74,5%) un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (73,3%) skolēniem.

Zināšanu līmenis latviešu valodas eksāmenā ir nedaudz zemāks  salīdzinot ar pērno gadu – par 1,2 %, tomēr virs 80 % eksāmenu nokārtojuši 46 izglītojamie. Labākie rezultāti latviešu valodā bijuši Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas (65,9 %) audzķņiem, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas (63,5%) audzēkņiem un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (61,5%) audzēkņiem.
Visaugstāko vidējo vērtējumu centralizētajos eksāmenos (virs 85 %) šogad ieguvis Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Valts Kālis (kopējais rezultāts eksāmenos 90,67%).

Tāpat 24 skolēni 2020./2021. mācību gadu noslēdz ar teicamiem un izciliem (9 un 10 balles) mācību sasniegumiem – septiņi skolēni Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, četri skolēni Liepājas 7. vidusskolā, trīs skolēni Liepājas Liedaga vidusskolā un Liepājas 8. vidusskolā, divi skolēni Liepājas Raiņa 6. vidusskolā un J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā un viens skolēns Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā. Kopumā 12. klašu skolēnu skaits mācību gada beigās ir 469, atestātu saņem 449 skolēni jeb 95,7%.

No 30. jūnija, 12.klašu absolventi un citi izglītojamie, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus, var uzzināt šo eksāmenu vērtējumus, izmantojot latvija.lv e-pakalpojumu "Mani dati izglītības reģistros". Šajā e–pakalpojumā tiek attēloti centralizēto eksāmenu vērtējumi, kurus Valsts izglītības satura centrs ir ievadījis Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izdrukātos sertifikātus, tāpat kā līdz šim, absolventi var saņemt izglītības iestādēs. Savukārt tie jaunieši, kuri eksāmenus kārtoja papildtermiņā, sertifikātus saņems 6. jūlijā.