Kopš trešdienas, 30. jūnija, 12. klašu absolventi un citi, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus, varēja uzzināt šo eksāmenu vērtējumus.


Lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, šogad skolēniem obligāti bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens.


Apskatot eksāmenu rezultātus, redzams, ka centralizētā eksāmena angļu valodā vērtējumā pārsniegt valstī vidējo līmeni (66,8) izdevies divu Liepājas mācību iestāžu – 15. vidusskolas (76,8) un Valsts 1.ģimnāzijas (74,5) audzēkņiem.


Vidējais līmenis (51,3) pārsniegts arī centralizētajā eksāmena latviešu valodā – ģimnāzijai tas 65,9 un 15. vidusskolai – 57,7.


Savukārt valstī vidējo līmeni matemātikas eksāmenā (36,3) izdevies pārsniegt vairākām pilsētas izglītības iestādēm: ģimnāzijai – 45; 15. vidusskolai – 44,2; Liedaga vidusskolai – 41,1; 7. vidusskolai – 40,6; 6. vidusskolai – 37,9.


Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14229, matemātikā – 14376, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12513 izglītojamo, krievu – 1766, vācu – 30, bet franču – 3).


Šogad nebija jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav (Latvijas un pasaules vēsture – 1481, bioloģija – 1201, fizika – 780, ķīmija – 619), vēsta IZM.


No Liepājas skolām izvēles eksāmenā fizikā veicies 1.ģināzijai – ja valstī vidējais rādītājs ir 48,8, ģimnāzijai tas ir 68,1. Tomēr vēl labāks rezultāts šajā eksāmenā ir 10. vidusskolas audzēkņiem – 69,3.


Vairākām vidusskolām veicies pārsniegt valstī vidējo (55,3) rezultātu arī ķīmijas eksāmenā: 15. vidusskolai tas ir 65,3; 8. vidusskolai – 61,7; Liedaga vidusskolai – 60,4; ģimnāzijai – 55,3.


Divām Liepājas vidusskolām izdevies pārsniegt vidējo rādītāju (50,2) arī bioloģijas eksāmenā: 6. vidusskolai (71,3) un ģimnāzijai (50,5).


Tāpat ģimnāzija pārsniegusi valstī vidējo rādītāju vācu valodas eksāmenā – 91,3 (valstī – 73,8).


Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai (77; 85,1) un ģimnāzijai (75,9; 81) rezultāts virs vidējā līmeņa (46; 76,8) ir arī eksāmenos vēsturē un krievu valodā.


Šogad skolēnu sniegumos centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar pagājušo gadu, būtisku izmaiņu nav, norāda Valsts izglītības satura centrs (VISC).


Obligātajos eksāmenos tie par dažiem procentiem atšķiras no iepriekšējo gadu rezultātiem. Latviešu valodā vidējas vērtējums šogad veido 51,3% (pērn 52,9%), matemātikā – 36,3% (pērn 35,4%), angļu valodā – 66,8% (pērn 70,0%). Krievu valodā vidējais vērtējums šogad ir 76,8% (pērn 73,3%), vācu valodā – 73,8% (pērn 74,5%), savukārt franču valodā – 76,1% (pērn 75,2%).


Izvēles eksāmenos rezultāti ir mainīgi, bet noteikti jāņem vērā, ka to kārtotāju skaits ir neliels, kas arī ietekmē eksāmenu vidējo rezultātu, norāda VISC. Piemēram, bioloģijā vidējais vērtējums šogad ir 50,2% (pērn 53,3%), fizikā – 48,8% (pērn 41,9%), ķīmijā – 55,3% (pērn 60,0%), savukārt vēsturē – 46,0% (pērn 39,6%).


Oskara Kalpaka 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns, vaicāts, kā vērtē savas skolas audzēkņu sasniegumus eksāmenos, portālam irliepaja.lv sacīja:


"Kā izglītības iestādes vadītājs un vecāks, jo arī mans dēls kārtoja 12. klases eksāmenus, esmu ļoti priecīgs, ka ir tik daudz audzēkņu, kuri spējuši sasniegt labus rezultātus, un ir skolotāji, kuri spējuši viņus virzīt uz šādu rezultātu sasniegšanu."


Ročāns nenoliedza, ka


"kopējā aina varētu būt vēl labāka, lai visās skolās varētu priecāties un svinēt eksāmenu rezultātus".

Ročāns arī izteica cerību, ka pilsētā "nepārtrūks diskusija par izglītības kvalitāti, kuras rezultātā mēs nonāksim līdz šīs kvalitātes paaugstināšanai, lai esam starp tām pašvaldībām, kuras var lepoties ar spēcīgām izglītības iestādēm un labiem rezultātiem".


Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis nekad nav atzinis eksāmenu rezultātus kā objektīvu izglītības kvalitātes kritēriju, to viņš vēlreiz uzsvēra sarunā ar portālu irliepaja.lv:


"Esmu iepazinies ar eksāmenu rezultātiem, bet laiks ir bijis par īsu, lai tos izanalizētu. Bet, ja jautājat, tad matemātikā un latviešu valodā esam stabili, rezultāti principā ir tādi paši, kā iepriekš. Angļu valodā iepriekšējā gadā bija labāks rezultāts, bet tas ir pietiekami stabils – šā gada līmenis ir tāds pats kā pirms diviem gadiem.


Tomēr es kā pedagogs tā nevaru salīdzināt – ar iepriekšējā gada rezultātiem nav īpaši vērts to darīt, jo tie bija citi bērni, un bērnu var salīdzināt tikai ar viņu pašu. Protams, mēs skatāmies šos rezultātus un reitingus, bet ne tik vienkārši. Skatāmies līdzīgas skolas, līdzīgu bērnu skaitu un tamlīdzīgi, un tikai tad izdarām savus secinājumus. Turklāt pārbaudes rezultāti ir tikai viens no izglītības kvalitātes rādītājiem, viena no septiņām jomām un 19 vērtēšanas kritērijiem! Kāpēc vēl esmu rezervēts, – šobrīd ir zināmi pamattermiņā kārtoto eksāmenu rezultāti, bet ir bariņš, kas tikai vēl kārtos eksāmenus. Tāpēc galīgais rezultāts jāskatās mazliet vēlāk. Un vēl – viens ir tā "vidējā temperatūra", tas procents, bet katrā priekšmetā vēl ir redzams procentu diapazons – cik bērnu ir nokārtojuši, teiksim, 30 – 40% robežās, cik 40 – 50 %. Tajā paša angļu valodā, piemēram, kur rezultāts šoreiz ir it kā vājāks, divas trešdaļas audzēkņu ir sasnieguši 80%. Tas ir milzīgs datu apkopošanas darbs, kas notiks līdz pat septembrim."


Valcis arī iebilst VISC teiktajam, ka "izvēles eksāmenos kārtotāju skaits ir neliels":


"Mums šajos dabaszinātņu priekšmetos eksāmenu tradicionāli kārto liels skaits audzēkņu, piemēram, bioloģijas eksāmenu kārtoja gandrīz vesela klase, vairāk nekā divdesmit audzēkņu. Ķīmijā un bioloģijā arī bija labāks rezultāts kā citus gadus un par kādu procentu labāks nekā vidējais valstī. Fizikas eksāmena rezultāts mums ir par 20% labāks nekā valstī vidējais, un, ja tā skatās, esam otrajā vietā aiz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas".