Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi risinājumu, kā būtiski stiprināt valsts pakalpojumu kvalitāti bērnu, jauniešu un pieaugušo talantu attīstībai. Ieceres īstenošanu plānots uzticēt jaunveidojamai Valsts izglītības satura un inovāciju aģentūrai (VISIA). To veidos Valsts izglītības satura centrs (VISC), Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).

Šajā sakarā izskanējušas bažas, ka pazūd valsts valodas politikas kā atsevišķas politikas loma un nozīmīgums, to skatot tikai/primāri kontekstā ar izglītības politiku.

Ņemot vērā, ka VISIA tiks iekļauta arī Latviešu valodas aģentūra, īpaša uzmanība būs pievērsta tieši valsts valodas politikas stiprināšanai. Jaunās aģentūras mērķis būs nostiprināt un attīstīt arī Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās izglītības politikas un valsts valodas politikas īstenošanu. VISIA būs vienas pieturas aģentūra, kurā tiks saglabātas VIAA, VISC, LVA pamatfunkcijas, kā arī tiks ieviestas inovācijas, koncentrēti cilvēkresursi, izmantota mūsdienīga pārvaldība, to skaitā mākslīgā intelekta risinājumi.

Lai stiprinātu arī valsts valodas politikas, kā atsevišķas politikas nozares nozīmīgumu un redzamību aktuālajā kontekstā (valsts iekšējās saliedētības un iekšējās un ārējās drošības jautājumu aktualitāte), IZM nostiprinās valsts sekretāra vietnieka atbildību. No šī gada 1. jūlija tiks mainīta IZM valsts sekretāra vietnieces Kristīnes Niedres-Latheres amata nosaukums uz "valsts sekretāra vietnieks vispārējās izglītības un valsts valodas politikas jautājumos". Kristīnes Niedres-Latheres pakļautībā jau tagad ir divas struktūrvienības: Izglītības departaments (vispārējā izglītība) un Valsts valodas nodaļa (valsts valodas politikas veidotājs). Politikas ieviesējs savukārt ir Latviešu valodas aģentūra, kura ikdienā komunicē ar Valsts valodas nodaļu.

Veiksmīgi noslēdzies Vienotas skolas ieviešanas pirmais gads, kurā veiksmīgi tiek apvienota izglītības politikas un valsts valodas politikas īstenošana. Tas pierāda IZM īstenotās politikas efektivitāti valsts valodas stiprinašānā, kas nekur nepazudīs.