Piektdien, 17. maijā, "RTU Liepāja" aizvadīta 21. Starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva". Tajā klausītāji gan klātienē, gan tiešsaistē noklausījās 13 referātus par valodas apguves un lietojuma jautājumiem un logopēdijas problēmām, informēja "RTU Liepāja" galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konferences atklāšanā tās rīkotāja studiju programmas "Logopēdija" direktore Gundega Tomele pārliecināja: "Mēs strādāsim komandā, mēs visi viens no otra mācīsimies!" Savukārt "RTU Liepāja" direktore Dace Medne turpināja: "Vislabāk mēs mācāmies, ja mēs to darām ar interesi un prieku. Lai radoša un produktīva konference!"

IZM Valsts sekretāra vietniece vispārējās izglītības jautājumos Kristīne Niedre-Lathere savā uzrunā akcentēja valsts valodas nozīmību, domājot par attīstību plašākā nozīmē, uzsvēra latviešu valodas lomu gan skolu vidē, gan sabiedrībā kopumā, novērtējot augstskolu lomu, kas sagatavo latviešu valodas skolotājus, bet Latvijas Logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Inese Smirnova slavēja: "Logopēdu kalve ir šeit, Liepājā!"

Konferences noslēguma daļā klātesošie piedalījās ergoterapeita Filipa Bernadska un logopēdes Anetes Laugales meistarklasē "Funkcionālā žonglēšana komunikācijas veidošanā". Dalībniekiem bija iespēja pašiem izmēģināt, kā jūtas bērni, ja viņus iesaista komunikācijā, piedāvājot spēlēties ar bumbiņām. Kā komentēja Filips Bernadskis: "Tā ir tikai daļa no visām metodēm, kuras jūs noteikti izmantojat savā darbā."