Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi risinājumu, kā būtiski stiprināt valsts pakalpojumu kvalitāti bērnu, jauniešu un pieaugušo talantu attīstībai. Ieceres īstenošanu plānots uzticēt jaunveidojamai Valsts izglītības satura un inovāciju aģentūrai (VISIA). To veidos Valsts izglītības satura centrs (VISC), Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA), informēja Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Jaunā aģentūra sniegs augstas kvalitātes pakalpojumus bērnu, jauniešu un pieaugušo izaugsmei, spēju un talantu attīstībai, mainot bērnu, jauniešu un pieaugušo dzīvi un nodrošinot labākus rezultātus nozarē. VISIA būs vienas pieturas aģentūra, kurā tiks saglabātas VIAA, VISC, LVA pamatfunkcijas, kā arī tiks ieviestas inovācijas, koncentrēti cilvēkresursi, izmantota mūsdienīga pārvaldība, to skaitā mākslīgā intelekta risinājumi.

VISIA nodrošinās labāku sinerģiju starp dažādiem, nereti dublējošiem pakalpojumiem dažādās iestādēs, kas tiks novērsts. Tādējādi vienuviet tiks koncentrēts un uzlabots atbalsts bērnu un skolēnu mācīšanās, pedagogu un skolu vadības profesionālajai pilnveidei, profesionālās izglītības pārvaldības īstenošanai, kā arī iestāžu apvienošana sniegs iespēju veidot pieaugušo izglītības kompetences centru.

Jaunās aģentūras mērķis būs nostiprināt un attīstīt Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās izglītības politikas un valsts valodas politikas īstenošanu. Ņemot vērā, ka VISIA tiks iekļauta arī Latviešu valodas aģentūra, īpaša uzmanība būs pievērsta tieši valsts valodas politikas stiprināšanai.

Jaunā aģentūra tiek veidota, balstoties uz OECD ieteikumiem par institucionālās kapacitātes stiprināšanu izglītības kvalitātes uzraudzībai un skolu pilnveides atbalstam, Finanšu ministrijas rekomendācijām, kā arī Valsts kontroles rekomendācijām par efektīvākas pieaugušo izglītības īstenošanu. Tāpat aģentūra būs nozīmīgs ieguldījums Valsts izglītības satura centram noteikto funkciju īstenošanā – mācību satura izstrāde, skolēnu snieguma novērtēšana, pedagogu profesionālā pilnveide, iekļaujošas izglītības īstenošana, tādējādi stiprinot izglītības kvalitāti.

Konkursu uz jaunās aģentūras vadītāja amatu plānots izsludināt šī gada augustā. Lai īstenotu ieceri par jaunās aģentūras izveidi, tās izveide vēl ir jāapstiprina Ministru kabinetam. Līdz konkursam izsludināšanai VISIA vadītājas pienākumus pildīs Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja Inita Juhņēviča.