Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.
Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Pīlādžu ielā 40–3N, Liepājā, kadastra Nr.17009033850, ar kopējo platību 6 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 9.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 8.februāris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 29.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 20 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.34 Krūmu ielā 32, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 6183. Izsoles sākumcena – EUR 8800,00, nodrošinājums – EUR 880,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 23.12.2021., izsoles noslēgums – 24.01.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.01.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Viktoram Guivanam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 8 – 32, Liepājā. Piedzinējs: UAB Gelvora filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31 k–3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 31,2 m2 un 312/36315 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4912 32, kadastra Nr. 1700 902 7477. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5700,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 570,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.janvāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Kasparam Ervaldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 39 – 8, Liepājā. Piedzinēji: SIA Tet, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 32,2 m2 un 322/5304 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3232 8, kadastra Nr. 1700 901 8382. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 10 300,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1030,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 20.janvāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203368871
Firma: SIA "M.KONDITOREJA"
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Liepāja, Dorupes iela 35, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203368180
Firma: SIA AZ Goods
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Kuldīgas iela 30 – 32, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203368602
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHUKURS"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Liepāja, Rožu iela 20 – 11, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203367999
Firma: SIA "GRANO"
Pamatkapitāls: 500 EUR
Adrese: Liepāja, Stārķu iela 26A, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRĪTE RUŅĢE, personas kods 090853–XXXXX, miršanas datums 04.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 217581.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA VOROŅINA (TATIANA VORONINA), personas kods 060254–XXXXX, miršanas datums 04.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS DUBROVSKIS, personas kods 200932–XXXXX, miršanas datums 01.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDĪTE ŠĪLE, personas kods 131253–XXXXX, miršanas datums 16.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGFRĪDS BALCERIS, personas kods 090444–XXXXX, miršanas datums 09.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS ŽUKOVS, personas kods 050534–XXXXX, miršanas datums 03.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 217432.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Pēdējā gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 03.01.2022. zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā, LV–3401, plkst. 11.00.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGILS EGLĪTIS, personas kods 010841–XXXXX, miršanas datums 25.08.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EVGENIJA UNTULIENE, personas kods 250831–XXXXX, miršanas datums 03.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ŅIKIFOROVS, personas kods 141249–XXXXX, miršanas datums 27.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS BLAUBĀRDIS, personas kods 161059–XXXXX, miršanas datums 26.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVA JANSONE, personas kods 260639–XXXXX, miršanas datums 25.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAITA ZĪLĪTE, personas kods 270441–XXXXX, miršanas datums 25.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69218721, Rutas Priedienas vienkāršotās procedūras prasībā pret Oksanu Azovsku par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai OKSANAI AZOVSKAI, pers. kods 198411XX–XXXXX, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Pomerance rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai Oksanai Azovskai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā, 1.stāva 5.kabinetā) 2022.gada 25.septembrī. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsināta sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar ārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam VALERIJAM MALKOVAM, dzim. 1968.gada 13.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Baseina ielā 41–2/3, Liepājā, ka rakstveida procesā 2022.gada 15.februārī, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts Luminor Bank AS un SIA "Paus Konsults" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20455912 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles prasībā pret Valeriju Malkovu par parāda piedziņu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69407421, SIA "GelvoraSergel" vienkāršotās procedūras prasībā pret NIKOLAJU GUSĻAKOVU par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Nikolajam Gusļakovam, dzim. 1990.gada 6.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Viršu ielā 6–2, Liepājā, ka 2022.gada 27.janvārī tiesnese I. Pelnēna minēto SIA "GelvoraSergel" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 5. kab., Republikas ielā 14, Liepājā, no 2022.gada 27.janvāra. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājam Nikolajam Gusļakovam ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Nikolajam Gusļakovam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka civillieta Nr.C69375221 AS "Citadele banka" vienkāršotas procedūras prasībā par naudas piedziņu pret atbildētāju INDRU GUDENU, dzim. 1972.gada 23.aprīlī, tiks izskatīta Kurzemes rajona tiesā rakstveida procesā. Nolēmuma noraksts būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2022.gada 25.janvārī, kas uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu.