Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoļu, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Amatu konkursu ziņas

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina konkursu uz vakanto amata vietu: Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē
– profesors Medicīnas un veselības zinātņu grupas citu medicīnas un veselības zinātņu, tai skaitā tiesu medicīniskās ekspertīzes nozares citā medicīnas zinātņu apakšnozarē (audiologopēdijā) – 1 amata vieta (nepilna slodze)
Prasības profesora amata pretendentiem noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu "Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē" (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2021. gada 22. martā, prot. Nr. 10).
Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas, sākot no 2220,00 eiro apmērā.
Konkursa pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz (elektroniski/ar pasta sūtījuma starpniecību) Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļā šādi dokumenti:
– LiepU rektoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē un atsauce uz konkursa sludinājumu (publikācijas datums un vietne)
– normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas augstāko izglītību, akadēmisko un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas
– ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī atzinums par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms
– pēdējo sešu gadu laikā publicēto zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu saraksts
– dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae – CV), kā arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzes apkopojums
– citi dokumenti, ko amata pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.
Liepājas Universitātes pasta adrese: Personāla un dokumentu pārvaldības daļa, 214. kabinets, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401; e-pasta adrese: vita.smiltniece@liepu.lv.
Informācija pa tālruni 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).
Liepājas Universitāte kā jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.
                    
Liepājas Universitāte
(reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina konkursu uz vakanto amata vietu: Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē
– asociētais profesors Humanitārās un mākslas zinātnes grupas mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares teātra un kino vēsture un teorija apakšnozarē – 1 amata vieta (nepilna slodze)
Prasības asociētā profesora amata pretendentiem noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu "Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē" (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2021. gada 22. martā, prot. Nr. 10).
Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas, sākot no 1777,00 eiro.
Konkursa pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz (elektroniski/ar pasta sūtījuma starpniecību) Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļā šādi dokumenti:
– LiepU rektoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē un atsauce uz konkursa sludinājumu (publikācijas datums un vietne)
– Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas augstāko izglītību, akadēmisko un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas
– ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī atzinums par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms
– pēdējo sešu gadu laikā publicēto zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu saraksts
– dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae – CV), kā arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzes apkopojums
– citi dokumenti, ko amata pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.
Liepājas Universitātes pasta adrese: Personāla un dokumentu pārvaldības daļa, 214. kabinets, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401; e-pasta adrese: vita.smiltniece@liepu.lv.
Informācija pa tālruni 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).
Liepājas Universitāte kā jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.1985., un DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembrī izsniegto lēmumu izpildrīkojumu lietā Nr. 332-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Katerynas Korzhevskas, dzim. 04.05.19XX., Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Katerynai Korzhevskai piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembrī izsniegto lēmumu lietā Nr. 331-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Iurii Korzhevskyi, Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole jums piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka, ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles paziņojumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole – pārtraukta (Civilprocesa likuma 600. panta sestā daļa).
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Informēju NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.19XX., DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., un KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembrī izsniegto lēmumu lietā Nr. 331-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Iurii Korzhevskyi, dzim. 21.08.19XX., Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Iurii Korzhevskyi piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – eiro 11 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., un KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2017. gada 4. septembrī izsniegto lēmumu – izpildrīkojumu lietā Nr. 388001/2.5.54/385938 par parāda piedziņu no Nataliias Korzhevskas, dzim. 28.08.1985., Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Nataliiai Korzhevskai piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – eiro 11 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2017. gada 4. septembrī izsniegto lēmumu izpildrīkojumu lietā Nr. 388001/2.5.54/385938 par parāda piedziņu no Nataliia Korzhevska, Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole jums piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – eiro 11 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka, ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles paziņojumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole – pārtraukta (Civilprocesa likuma 600. panta sestā daļa).
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada 23. jūlijā izsniegto lēmumu izpildrīkojumu lietā Nr. 220-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Denis Kaigorodov, Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole jums piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – eiro 11 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka, ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles paziņojumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole – pārtraukta (Civilprocesa likuma 600. panta sestā daļa).
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.19XX., un KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada 23. jūlijā izsniegto lēmumu izpildrīkojumu lietā Nr. 220-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Denis Kaigorodov, dzim. 10.12.19XX., Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole Denis Kaigorodov piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli
Informēju KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., ka, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembrī izsniegto lēmumu izpildrīkojumu lietā Nr.332-1/2.5.54 par parāda piedziņu no Kateryna Korzhevska, Liepājas valstspilsētas pašvaldības labā no 2024. gada 14. februāra pulksten 13 līdz 2024. gada 15. martam pulksten 13 tiek rīkota pirmā izsole jums piederošajai 1/6 daļai no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra numurs 17000020498. Izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka, ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles paziņojumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole – pārtraukta (Civilprocesa likuma 600. panta sestā daļa).
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - augošu koku cirte (atmežošana) ar kopējo cirsmu krāju 1474,9 m3 (kopējais pārdodamais apjoms atbilstoši cirsmu novērtējumiem 1259,13 m3), kas sastāv no cirsmām Liepājā: 14.novembra bulvāris 165, kadastra Nr. 17000040008, kvartāls 17, 18, nogabali: 7, 20, 21, 22, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 26, 33, 34, 44, 45, 56, 57; 14. novembra bulvāris 88/98, kadastra Nr. 17000050002, kvartāls 8, nogabali: 1, 5, 10, 13, 14; Lībiešu iela 14, kadastra Nr. 17000050004, kvartāls 11, nogabali: 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 40; Lībiešu iela 37/53, kadastra Nr. 17000010001, kvartāls 1, nogabali: 38, 46, 47, 62, 66, 67.
Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) – 28 100 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums un laiks – 2024. gada 7. februāris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 8. marts pulksten 13.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 27. februārim jāiemaksā nodrošinājums 2810 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 29468236.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Fomenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas ielā 7-51, Liepājā. Piedzinēji: SIA Baltic Business Advice, juridiskā adrese – Lāčplēša iela 41, Rīga; AS Amber Assets, juridiskā adrese – Tapešu iela 44 - 16, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 51,9 kv.m un 519/31073 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4980 51, kadastra Nr. 1700 901 2272. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 12 200,00 eiro. Izsoles solis – 600,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2024.gada 6.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024.gada 7.marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 26.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1220,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Jakovļevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Katedrāles ielā 13-73, Liepājā. Piedzinējs - AS MC Finance, juridiskā adrese – Bauskas iela 58A-6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,1 kv.m un 491/36177 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000116544 73, kadastra Nr. 1700 902 8605. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 11 300,00 eiro. Izsoles solis – 600,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2024.gada 6.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024.gada 7.marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 26. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1130,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKS BĒRZIŅŠ, personas kods 030670-XXXXX, miršanas datums 21.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247417.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS CIRŠS, personas kods 220760-XXXXX, miršanas datums 28.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247413.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ZEŅKOVS, personas kods 251152-XXXXX, miršanas datums 16.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247469.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA GAILUMA, personas kods 230945-XXXXX, miršanas datums 06.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247363.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS BENEFELDS, personas kods 030540-XXXXX, miršanas datums 27.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247272.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SIMSONS, personas kods 250848-XXXXX, miršanas datums 15.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247293.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIZMA RĒRIHA, personas kods 200251-XXXXX, miršanas datums 04.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247298.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA STROŽE, personas kods 100529-XXXXX, miršanas datums 28.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247314.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA BUMBIERE, personas kods 090835-XXXXX, miršanas datums 29.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247333.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS MAMIS, personas kods 030343-XXXXX, miršanas datums 22.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247222.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA SALMIŅA, personas kods 100955-XXXXX, miršanas datums 17.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247232.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA SOROKINA, personas kods 080234-XXXXX, miršanas datums 09.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247175.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ZARIŅŠ, personas kods 250271-XXXXX, miršanas datums 23.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247197.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA GORDIJENKO (LIUDMILA GORDIENKO), personas kods 210438-XXXXX, miršanas datums 16.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 246089.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Sabiedriskais fonds "Esi vesels", reģ. Nr. 40008111569, adrese: Kungu iela 21-18, Liepāja, LV-3401, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības iespējamie kreditori uzaicināti pieteikt savus prasījumus sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditori var pieteikt likvidatoram rakstiski savus prasījumus pret biedrību, to pamatojošus dokumentus iesniedzot šādā adresē - Dunalkas iela 16, Liepāja, Latvija, LV-3411.

Uzaicinājumi uz tiesu

GUNTARS KRŪZE, dzim. 19XX. gada 29. septembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2024. gada 12. martā pulksten 11 Liepājā, Tiesu ielā 5 (2. stāvs, 22. zāle), kā atbildētājs civillietā Nr. C69 1622 23 Anetes Krūzes prasībā pret Guntaru Krūzi par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina RAINERU GROSBAHU, dzim. 19XX. gada 22. februārī, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 18. aprīlī pulksten 10 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69457823, PlusPlus Baltic OU prasībā pret Raineru Grosbahu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina LEONĪDU KAZAKEVIČU, dzim. 19XX. gada 12. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Talsu iela 7-46, Ventspils, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 25. martā pulksten 10 Liepājā, Republikas ielā 14, 7. tiesas sēžu zālē, vai Kurzemes rajona tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, kā atbildētāju civillietā C69531723 Viktorijas Kazakevičas prasībā pret Leonīdu Kazakeviču par laulības šķiršanu.
Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņa klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203537695
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Halfter"
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Kurzemes iela 8 - 13, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40002210128
Firma: IK "Otiks"
Adrese: Sūnu iela 27A, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538050
Firma: SIA "Samts pasākumi"
Pamatkapitāls: 50.00 eiro
Adrese: Eduarda Tisē iela 79 - 28, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538099
Firma: SIA "Linden Industry"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Graudu iela 20 - 44, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538385
Firma: SIA NEOPRO
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Toma iela 28 - 4, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538667
Firma: SIA ROYAL KEBAB
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Lielā iela 8 - 10, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538811
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Technology"
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Ugāles iela 8 - 55, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203538826
Firma: SIA "KV Veikals"
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Zirņu iela 36 - 1A, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203539107
Firma: SIA "Restaurators K"
Pamatkapitāls: 50.00 eiro
Adrese: Graudu iela 43 - 58, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203539268
Firma: SIA Smuks Auto
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Daugavas iela 3 - 66, Liepāja, LV-3407