Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoļu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums
Aizsardzības ministrija informē, ka saskaņā ar Valsts aizsardzības dienesta likuma 2. panta otro daļu un 4. panta trešo daļu, ir veikta iesaucamo atlase pēc nejaušības principa, izdodot pavēsti par norīkošanu obligātās veselības pārbaudes veikšanai šādiem iesaucamajiem:

Vārds, uzvārds: KRISTIANS STEPAŅENKO
Personas kods: 030XXX-XX806
Pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese: Liepāja
Pavēstes izdošanas datums: 07.02.2024.
Iesaucamā atlases kārtas numurs: 10
Pavēstes reģistrācijas numurs: 1/5-4/284

Par veselības pārbaudes norises datumu un laiku var vienoties, sazinoties pa tālruni 1827 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: VAD@klustikaravirs.lv līdz 2024. gada 20. februārim.
Ar pavēstes pilnu tekstu un tās pielikumiem var iepazīties, par veselības pārbaudes norises datumu un laiku var vienoties, sazinoties pa tālruni 1827.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Iurii Korzhevskyi piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000020498. Parādnieks: Iurii Korzhevskyi. Piedzinējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Novērtējums: 11 700,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020498, un kopējo platību  5523 kv.m un būves (piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas), ar kadastra apzīmējumu 17000020093008, ar kopējo platību 4877,8 kv.m. 2013. gada 4. decembrī noslēgts lietošanas kārtības līgums, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība starp kopīpašniekiem. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Izsoles objekts ir Iurii Korzhevskyi piederošā 1/6 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles solis 750,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2024. gada 14. februāris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 15. marts pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1170,00 eiro. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summa, kāda no tā pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.
                        
Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Nataliiai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000020498. Parādniece: Nataliia Korzhevska. Piedzinējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Novērtējums: 11 700,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020498, un kopējo platību 5523 kv.m, un būves (piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas), ar kadastra apzīmējumu 17000020093008, ar kopējo platību 4877,8 kv.m. 2013 .gada 4. decembrī noslēgts lietošanas kārtības līgums, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība starp kopīpašniekiem. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Izsoles objekts ir Nataliiai Korzhevskai piederošā 1/6 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles solis 750,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2024. gada 14. februāris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 15. marts pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1170,00 eiro. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summa, kāda no tā pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.
                        
Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Denis Kaigorodov piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000020498. Parādnieks: Denis Kaigorodov. Piedzinējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Novērtējums: 11 700,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020498, un kopējo platību  5523 kv.m un būves (piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas), ar kadastra apzīmējumu 17000020093008, ar kopējo platību 4877,8 kv.m. 2013. gada 4. decembrī noslēgts lietošanas kārtības līgums, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība starp kopīpašniekiem. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Izsoles objekts ir Denis Kaigorodov piederošā 1/6 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena – 11 700,00 eiro. Izsoles solis 750,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2024. gada 14. februāris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 15. marts pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1170,00 eiro. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summa, kāda no tā pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.
                        
Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Katerynai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000020498. Parādniece: Kateryna Korzhevska. Piedzinējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Novērtējums: EUR 11 700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020498, un kopējo platību 5523 kv.m, un būves (piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas), ar kadastra apzīmējumu 17000020093008, ar kopējo platību 4877,8 kv.m. 2013. gada 4. decembrī noslēgts lietošanas kārtības līgums, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība starp kopīpašniekiem. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Izsoles objekts ir Katerynai Korzhevskai piederošā 1/6 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena 11 700,00 eiro. Izsoles solis 750,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2024. gada 14. februāris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 15. marts pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1170,00 eiro. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summa, kāda no tā pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VENETA BRANTĒVICA, personas kods 201158-XXXXX, miršanas datums 04.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247700.
                        
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRĪTE SPALE, personas kods 280845-XXXXX, miršanas datums 21.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247707.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA ANNA VECVAGARE, personas kods 211128-XXXXX, miršanas datums 09.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247565.
                        
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS ČERŅEVSKIS, personas kods 270145-XXXXX, miršanas datums 25.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247672.
                        
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA DOBE, personas kods 160542-XXXXX, miršanas datums 09.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247584.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 4. martā pulksten 15 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
                        
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA BADUKINA, personas kods 300334-XXXXX, miršanas datums 05.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247633.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS VĪTOLIŅŠ, personas kods 271232-XXXXX, miršanas datums 17.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247473.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EMĪLIJA LUKAŠEVIČA, personas kods 201142-XXXXX, miršanas datums 24.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247486.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
                        
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGILS KĻAVA, personas kods 090963-XXXXX, miršanas datums 28.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247491.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIZMA JONASE, personas kods 240541-XXXXX, miršanas datums 22.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 245743.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203539681
Firma: SIA "Zirņu 146"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Zirņu iela 146, Liepāja, LV-3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40008333534
Firma: Šoudauns "Amber of Liepāja"
Adrese: Dunikas iela 3 - 21, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203539681
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GB8 consulting"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Spīdolas iela 2 - 8, Liepāja, LV-3402

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203540816
Firma: SIA "414 SKATEPARKS EUROPE"
Pamatkapitāls: 3 333.00 eiro
Adrese: Klaipēdas iela 12 - 2, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203540873
Firma: SIA "Bioxella"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Oskara Kalpaka iela 21/25, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203541239
Firma: SIA DACE & CO
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Riepu iela 20 - 1, Liepāja, LV-3411