Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoļu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Dažādi sludinājumi

Paziņojums
Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.*
EDMUNDS SAUKANTS, dzim. 19XX. gada 11. maijā

Pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese: Liepāja
Lēmuma datums: 13.02.2024.
Lēmuma numurs: 31.4/17.18.2/19430

*Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālruni informācijai 67122537.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ALDIM OLUPAM (pers. kods 2106XX-XXXXX) izsniegto diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 010649, ko 21.06.2003. izdeva RTU Liepājas Mācību zinātniski tehniskais komplekss Vānes ielā 4, Liepājā.

Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Audi A6 (2003. izlaiduma gads) atsavināšanu - elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 450 eiro, izsoles solis – 25 eiro.
Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsoles pretendentiem līdz 2024. gada 7. martam pulksten 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 45 eiro ar atzīmi: "Transportlīdzekļa Audi A6 izsoles nodrošinājums", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS "Swedbank", konta Nr. LV12HABA0001407037000, un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2024. gada 26. februārī pulksten 13 un noslēdzas 2024. gada 18. martā pulksten 13.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2024. gada 26. februāra pulksten 13.00 līdz 2024. gada 7. martam pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.
Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2024. gada 7. martam, iepriekš sazinoties pa tālr. 29426284 (Ainars).
Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā.


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 55 - 8, Liepājā. 2/3 domājamās daļas pieder parādniekam SIA Bernitz Realty, juridiskā adrese - Andreja Pumpura iela 14 - 5, Liepāja, 1/3 domājamā daļa pieder kopīpašniekam Maurizio Landolfi. Nekustamā īpašuma 2/3 domājamo daļu piedzinējs SIA Rubicon, juridiskā adrese - Peldu iela 14 - 3, Liepāja. Nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē visā tā sastāvā un tas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 86,4 kv.m un 864/4411 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3500 8, kadastra Nr. 1700 903 0399. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 16 500,00 eiro. Otrās izsoles sākumcena 12 375,00 eiro. Izsoles solis 400,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2024. gada 21. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 22. marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 12. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1650,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē.  Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi ŠEIT.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Nataļjai Koroļovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Cenkones ielā 55 - 21, Liepājā. Piedzinējs: SIA Namu serviss Apse, juridiskā adrese – Zivju iela 11/13 - 7N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 55,5 kv.m un 555/51356 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3163 21, kadastra Nr. 1700 901 3330. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 32 100,00 eiro. Izsoles solis 600,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 20. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 21. marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 11. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3210,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi ŠEIT.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa VW Passat sedan (2006. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākumcena – 1000 eiro, izsoles solis 50 eiro. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsoles pretendentiem līdz 2024. gada 27. februārim pulksten 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 100,00 eiro ar atzīmi "Transportlīdzekļa VW Passat sedan izsoles nodrošinājums", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. LV90000329402, AS "Swedbank", konta Nr. LV12HABA0001407037000, un jālūdz autorizēt dalībnieku izsolei. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2024. gada 17. februārī pulksten 13 un noslēdzas 2024. gada 8. martā pulksten 13.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2024. gada 17. februāra pulksten 13.00 līdz 2024. gada 27. februārim pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles transportlīdzekli var apskatīt līdz 2024. gada 27. februārim, iepriekš sazinoties pa tālruni 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ludmilai (Liudmila) Matjuševai (Matyusheva) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Klaipēdas ielā 128 - 14, Liepājā. Piedzinējs: SIA Namu serviss Apse, juridiskā adrese – Zivju iela 11/13 - 7N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49 kv.m un 25/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2237 14, kadastra Nr. 1700 900 0159. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 15 900,00 eiro. Izsoles solis 400,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2024. gada 20. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 21. marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 11. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1590,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi ŠEIT.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA MOSKINA, personas kods 040836-XXXXX, miršanas datums 16.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248022.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS DRAVENIEKS, personas kods 091130-XXXXX, miršanas datums 04.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248092.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 14. martā pulksten 12.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS BEITIŅŠ, personas kods 160771-XXXXX, miršanas datums 30.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247991.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS BARBĀNS, personas kods 240849-XXXXX, miršanas datums 01.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247899.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS STARČENKO, personas kods 080374-XXXXX, miršanas datums 05.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247906.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA IRENA GRIETĒNA, personas kods 220349-XXXXX, miršanas datums 06.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247842.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA KRĪGALE, personas kods 270452-XXXXX, miršanas datums 29.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247824.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BERGMANIS, personas kods 160336-XXXXX, miršanas datums 04.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247876.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS GRAUDIŅŠ, personas kods 290367-XXXXX, miršanas datums 02.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247877.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA PLOTNIECE, personas kods 091139-XXXXX, miršanas datums 21.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247878.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS BRENCIS, personas kods 220449-XXXXX, miršanas datums 13.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247769.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA GAITNIECE, personas kods 100543-XXXXX, miršanas datums 02.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247775.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IZOLDE SAULĪTE, personas kods 151037-XXXXX, miršanas datums 10.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247776.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS GŪTMANIS, personas kods 060243-XXXXX, miršanas datums 31.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247781.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 14. martā pulksten 15 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS SKUDRA, personas kods 281267-XXXXX, miršanas datums 10.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247802.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA ZELENKA, personas kods 310828-XXXXX, miršanas datums 18.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 246130.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69430023 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret Irinu Karvatskaya un Megiju Šēnvaldi par izlikšanu no dzīvokļa. Tiesa uzaicina atbildētāju IRINU KARVATSKAYA, dzim. 19XX. gada 5. maijā, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 3. aprīlī pulksten 9.30 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 11.a zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam NORMUNDAM KISNICAM, dzim. 19XX. gada 19. oktobrī, ka 2024. gada 22. maijā Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, rakstveida procesā tiks izskatīts B2KAPITAL SIA iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20143514 AS "Swedbank" prasībā pret Normundu Kisnicu par parāda piedziņu.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203541544
Firma: SIA "PrintStudio"
Pamatkapitāls: 20.00 eiro
Adrese: Virsnieku iela 13 - 2, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542126
Firma: SIA "FlorDecor"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Ziemupes iela 6 - 19, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542215
Firma: SIA Nauala
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Kūrmājas prospekts 28 - 17A, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542501
Firma: SIA "Amber Shine Co."
Pamatkapitāls: 220.00 eiro
Adrese: Lielā iela 4 - 13, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542573
Firma: SIA PROPEAK EVENTS
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Pīļu iela 38, Liepāja, LV-3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542639
Firma: SIA Ameno
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Oskara Kalpaka iela 66 - 2, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542696
Firma: SIA "INFINITO Boutique"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Dzintaru iela 1 - 12, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203542766
Firma: SIA "Satīna Rozes"
Pamatkapitāls: 2.00 eiro
Adrese: Spīdolas iela 6 - 41, Liepāja, LV-3402

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203543032
Firma: SIA "JT Nekustamie īpašumi"
Pamatkapitāls: 50.00 eiro
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 11 - 70, Liepāja, LV-3407