Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoļu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Ford Mondeo (2004. izlaiduma gads) atsavināšanu – atkārtotā elektroniskajā izsole ar augšupejošu soli. Sākumcena – 480,00 eiro, izsoles solis – 25,00 eiro. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 2024. gada 7. martam pulksten 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 48,00 eiro ar atzīmi "Transportlīdzekļa Ford Mondeo izsoles nodrošinājums", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. LV90000329402, AS "Swedbank", konta Nr. LV12HABA0001407037000 un jālūdz autorizēt izsolei.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2024. gada 26. februārī pulksten 13 un noslēdzas 2024. gada 18. martā pulksten 13.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2024. gada 26. februārī pulksten 13 līdz 2024. gada 7. martam pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē. Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2024. gada 7. martam, iepriekš sazinoties pa tālruni 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleks Žilenam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Turaidas ielā 20 - 24, Liepājā. Piedzinējs: SIA Labi nami, juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 8 - 1N, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 43,4 kv.m un 434/19944 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000092734 24, kadastra Nr. 1700 902 6756. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 10 800,00 eiro. Izsoles solis – 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 27. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 28. marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 18. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1080,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 72-NT18, Liepāja, kas pieder Mehmet Tuzcu. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām NT18, Oskara Kalpaka ielā 72, Liepājā, ar platību 278,9 kv.m un pie tā piederošas 2789/36087 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – 32 800,00 eiro. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena – 24 600,00 eiro. Izsoles solis – 2460,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 21. martam zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3280,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums – 2024. gada 1. martā pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 2. aprīlī pulksten 13. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ņinai Fjodorovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aldaru ielā 26/28 - 9, Liepājā. Piedzinējs: Biedrība Aldaru 26/28, juridiskā adrese – Aldaru iela 26/28 - 11, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,5 kv.m un 395/12559 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2772 9, kadastra Nr. 1700 901 6492. Uz zemes gabala neatrodas zemesgrāmatā reģistrētas palīgēkas – garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 020 0351 003, šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 020 0351 004, un šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 020 0351 005. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 12 900,00 eiro. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2024. gada 27. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 28. marts pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 18. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1290,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Celmu ielā 1-50, Liepāja, kadastra numurs 1700 900 6041, kas pieder Tatjanai Deminai. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 50 ar platību 55,9 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – 20 300,00 eiro. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena – 15 225,00 eiro. Izsoles solis – 1500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 21. martam zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2030,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums – 2024. gada 1. martā pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 2. aprīlī pulksten 13. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 14A-30, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 1024, kas pieder Innai Homenko (Khomenko). Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 25 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – 7900,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 7900,00 eiro. Izsoles solis – 790,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 21. martam zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 790,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums – 2024. gada 1. martā pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 2. aprīlī pulksten 13. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 14A-31, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 2918, kas pieder Innai Markovai. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 50,8 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – 15 600,00 eiro. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 15 600,00 eiro. Izsoles solis – 1560,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 21. martam zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1560,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums – 2024. gada 1. martā pulksten 13. Izsoles noslēgums – 2024. gada 2. aprīlī pulksten 13. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt 63622289. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DMITRIJS TUHVATUĻĻINS, personas kods 100184-XXXXX, miršanas datums 29.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 30.07.2024.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247654.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KRASNOŠTANS, personas kods 130358-XXXXX, miršanas datums 20.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 247557.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA MATILDE PAVLOVA, personas kods 290133-XXXXX, miršanas datums 16.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248263.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA (VALENTINA) KURNOSOVA, personas kods 130841-XXXXX, miršanas datums 13.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248287.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA MAGONE, personas kods 020627-XXXXX, miršanas datums 23.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248304.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 11. martā pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS BOKUMS, personas kods 010662-XXXXX, miršanas datums 05.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248314.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KOSTERENKOVA, personas kods 231145-XXXXX, miršanas datums 14.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248316.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2024. gada 11. martā pulksten 12.30 zvērinātas notāres prakses vietā - Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDĪTE EGLIŅA-EGLĪTE, personas kods 090254-XXXXX, miršanas datums 09.01.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248215.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS GRADUSOVS, personas kods 031134-XXXXX, miršanas datums 17.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Linda Jāgere-Birzniece
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248226.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DIDZIS KALNIŅŠ, personas kods 200372-XXXXX, miršanas datums 22.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248250.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARGO GRUNDMANE, personas kods 120741-XXXXX, miršanas datums 21.12.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248261.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGA ĶĪVITE, personas kods 010679-XXXXX, miršanas datums 27.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 27.08.2024.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248153.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GENĀDIJS MIROŠŅIČENKO, personas kods 160867-XXXXX, miršanas datums 11.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248168.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVETA JANSONE, personas kods 131074-XXXXX, miršanas datums 12.02.2024.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 248134.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2021. gada 11. maijā izdotais lēmums-izpildrīkojums lietā Nr.149-1/2.5.54 par parāda piedziņu 167,30 eiro apmērā no MARIUS LASAUSKAS, dzim. 19XX. gada 28. decembrī, par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr. 90000063185.
Ievērojot minēto izpildu dokumentu, aicinu M. Lasauskas ne vēlāk kā līdz 2024. gada 11. martam nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus, kas šobrīd ir 346,67 eiro apmērā. Ja norādītajā termiņā parāds netiks samaksāts, piedziņa var tikt vērsta uz jums piederošo mantu, tai skaitā uz nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža iela 5 - 11, Liepāja, ar kadastra numuru 1700 902 6177. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģistrācijas Nr.10039312503, depozīta kontā Nr. LV93TREL919911800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī jānorāda izpildu lietas Nr. 01191/011/2021.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo 19XX. gada 29. augustā dzimušajam IGORAM SIDOROVAM (IGOR SIDOROV) un 19XX. gada 4. februārī dzimušajai TATJANAI ŽURAVĻEVAI (TATIANA ZHURAVLEVA), ka 2024. gada 22. aprīlī rakstveida procesā tiks skatīts jautājums par kļūdas labošanu Kurzemes rajona tiesas 2024. gada 16. janvāra spriedumā civillietā Nr. C69456223 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret Igoru Sidorovu (Igor Sidorov) un Tatjanu Žuravļevu (Tatiana Zhuravleva) par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69426123 SIA "Current auto" prasībā pret Jāni Gaili par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina JĀNI GAILI, dzim. 19XX. gada 18. jūnijā, ierasties Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāvā, 11a. zālē, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2024. gada 8. maijā pulksten 10. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo 19XX. gada 24. jūnijā dzimušajai SANIJAI BALCEREI, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ludviķa iela 23-1, Liepāja, LV-3401, ka 2024. gada 2. aprīlī Kurzemes rajona tiesa (tiesnese Sarmīte Lucava) rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr. C69174724 SIA "GelvoraSergel" prasībā pret Saniju Balceri par parāda piedziņu. Sanijai Balcerei ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tostarp pieteikt tiesnesei noraidījumu. Savas lietas virzībai var sekot tīmekļvietnē www.elieta.lv.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69207124 "PlusPlus Baltic" OU vienkāršotās procedūras lietā pret Oļegu Gusļakovu par naudas piedziņu.
Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo OĻEGAM GUSĻAKOVAM, dzim. 19XX. gada 13. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Roņu iela 7-14, Liepāja, ka civillieta Nr. C69207124 tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 29. aprīlī, un saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 29. aprīlī.
Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2. 2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).

Kurzemes rajona tiesa uzaicina NATAĻU MINOVSKU (NATALYA MINOVSKA), dzim. 19XX. gada 28. oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 22. aprīlī pulksten 10 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 3. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69207424, Sergeja Sazankova prasībā pret Nataļu Minovsku (Natalya Minovska) par laulības šķiršanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40008334012
Firma: "Way to future"
Adrese: Rojas iela 1 - 70, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40203544273
Firma: SIA "Liepojos kopos"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Kūrmājas prospekts 27 - 7, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40002210895
Firma: IK SV-shipbuilding
Adrese: Pāvilostas iela 7 - 14, Liepāja, LV-3402

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.02.2024.
Reģistrācijas numurs: 40002210912
Firma: IK Pyoner
Adrese: Katedrāles iela 13 - 73, Liepāja, LV-3414