Piektdien Liepājā simboliski tika atvērta pirmsskolas izglītības iestāde "Prātnieks". Bērnudārza izveide un ēkas atjaunošana Koku ielā 10 ir viens no lielākajiem un apjomīgākajiem investīciju projektiem pēdējo sešu gadu laikā, ko īstenojusi pašvaldība, lai risinātu pieprasījumu un vietu trūkumu pirmskolas izglītības iestādēs, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Bērnudārzs no 1. jūnija pakāpeniski plāno uzņemt 214 bērnus 11 grupās vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Ar bērniem strādās pedagogi un pedagogu palīgi, mūzikas skolotāji, sporta skolotājs, logopēds. Šī būs pirmā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ikdienā strādās arī sociālais pedagogs, nodrošinot nepieciešamo atbalstu iekļaujošās izglītības īstenošanā. Kopumā bērnudārzā būs 49 darbinieki.

Kā uzsver pirmsskolas iestādes vadītāja Ilze Koņušaka: "Iecere izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi aizsākās 2019.gadā, kad tika pieņemts pašvaldības lēmums par ēkas iegādi un tās pielāgošanu bērnudārza vajadzībām. Šodien esam gandarīti par paveikto darbu un esam gatavi uzņemt audzēkņus. Iestādes darbības mērķis un nosaukums raksturo attieksmi pret bērnu kā līdzvērtīgu un patstāvīgu personību, kurā jau no dzimšanas ir ielikts milzīgs potenciāls.  Izstrādātā koncepcija un vide sekmēs bērna personības attīstību un pilnveidošanos, mazie liepājnieki varēs radoši darboties izzinot, jautājot, stāstot, kļūdoties, prātojot, gudrojot un  eksperimentējot. Mūsu mērķis ir radīt pamatu kvalitatīvai un inovatīvai izglītības veidošanai darbojoties un aktīvi iesaistoties ikdienas norisēs pirmsskolā."

Bērna un pieaugušā sadarbībai ir būtiska nozīme, tāpēc ir domāts par  telpu racionālu izmantošanu gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam, kurās ieplānota vieta gan atpūtai, gan savstarpējai komunikācijai. Telpu aprīkojums ir praktisks un ērti pārvietojams, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu un iesaisti mācību vides veidošanā. Papildus darbībai grupas telpās bērni radoši izpaudīsies mūzikas studijā, ēdamzālē ne tikai ieturēs maltītes, bet varēs telpu izmantot arī mājturības prasmju apguvei, izzinās un gūs atbildes nodarbību telpās, kas paredzētas sarunām, pētījumiem un atklājumiem, kā arī ļausies kustību priekam plašā sporta un pasākumu telpā.

Iestādes teritorija ir labiekārtota ar attīstošām rotaļu iekārtām un nojumēm rotaļnodarbību organizēšanai un dabas izzināšanai āra vidē. Iestādes telpu iekārtojums ir veidots arī atbilstoši "Skola 2030" vadlīnijām, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu patstāvīgās darbības nodrošināšanu, vide ir fiziski droša, attīstoša un daudzfunkcionāla.