Liepājā ir 22 pirmsskolas izglītības iestādes un pavisam drīz tiks atvērta vēl viena - Koku ielā 10. No 15.01. – 22.01.2021. tika rīkota elektroniska aptauja, aicinot iesūtīt savu piedāvājumu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumam. Tika saņemtas 382 atbildes, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Komisija apkopoja visus iesūtītos variantus un izvērtēja tos atbilstoši mūsdienīgas pirmsskolas izglītības iestādes koncepcijai, kā arī atbilstību Izglītības likuma 26. panta prasībām par izglītības iestādes nosaukumu.

Visvairāk iesūtītais variants pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumam bija "Laumiņa", ņemot vērā iestādes atrašanās vietu un iedzīvotāju asociācijas, taču šobrīd ar šādu nosaukumu jau ir Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība, kas atrodas Krūmu ielā 29.

Pirmsskolas iestādes nosaukuma idejai jāraksturo attieksme pret bērnu kā līdzvērtīgu un patstāvīgu personību, kurā jau no dzimšanas ir ielikts milzīgs potenciāls. Novērtējot bērnu unikalitāti, pirmsskolas izglītības iestādē Koku ielā 10 tiks nodrošināts tāds koncepts un vide, kurā katrs bērns ir indivīds. Bērni sevi un pasauli iepazīst izzinot, jautājot, stāstot, kļūdoties, prātojot, gudrojot, eksperimentējot, pētot, sadarbojoties un aktīvi iesaistoties ikdienas norisēs pirmsskolā. Bērna domāšana un spējas ir neatkārtojamas, kā arī lielisks resurss kvalitatīvai un inovatīvai izglītības veidošanai.

Tāpēc līdz 3. februārim aicinām balstot par vienu no 3 izvirzītajiem variantiem – "Prātnieks", "Gudrinieks" vai "Einšteins" izveidotajā aptaujas vietnē https://ej.uz/2eh6.

Pirmsskolas izglītības iestādes izveide un ēkas atjaunošana Koku ielā 10 ir viens no lielākajiem un apjomīgākajiem investīciju projektiem, ko atbalstījusi pašvaldība, lai risinātu pieprasījumu un vietu trūkumu pirmskolas izglītības iestādēs. Projekta kopējās izmaksas 1,617 miljoni eiro.