Portāla redakcija saņēmusi Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas komisijas atzinumu par koncertzāles "Lielais dzintars" darbinieces Ances Koliberes sūdzību par rakstu.

Kolibere bija sūdzējusies par "irliepaja.lv" žurnālistes Sarmītes Pujēnas publikāciju "Oj, pirdon, pigs! Te Ance no "Lielā dzintara"...".

Iesniegumā viņa minēja, ka Pujēna pārkāpusi vairākus Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa "apakšpunktus", likumu par "Presi un citiem masu līdzekļiem" (noteikti domāts likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"). Iesniegumā pieminēts arī Krimināllikums un viņas vēršanās kriminālpolicijā. Noslēgumā viņa aicina LŽA un tās Ētikas komisijas locekļus rīkoties un panākt šī raksta dzēšanu un publisku atvainošanos no portāla un žurnālistes.

Atgādināsim, ka ne pati Ance Kolibere (ne kāds viņas pārstāvis) kopš 8.februāra nav nekādā veidā vērsusies pie portāla, lai panāktu šī koncertzāles darbiniecei netīkamā raksta dzēšanu un gaidīto atvainošanos.

LŽA Ētikas komisija pēc izskatīšanas vienbalsīgi ir nolēmusi atzīt par nepamatotu Ances Koliberes sūdzību par žurnālistes Sarmītes Pujēnas 2016. gada 8.februāra publikāciju portālā "irliepaja.lv."

Piedāvājam iepazīties pilnu LŽA Ētikas komisijas tekstu.

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas komisija izskatījusi Ances Koliberes sūdzību par 8.februārī portālā "irliepaja.lv" žurnālistes Sarmītes Pujēnas publicēto rakstu.

Sūdzībā izteikts aicinājums izvērtēt žurnālistes Sarmīte Pujēnas publiski pausto izteikumu atbilstību Latvijas žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa 1.3., 2.1., 2.2. un 4.4.apakšpunktiem.

Sūdzībā norādīts arī uz likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 7.panta 4. un 5. daļas, 24.panta 1.daļas 2.punkta, 25.panta 1.daļas 1. un 5. punkta un  Krimināllikuma 157.panta 2.daļas pārkāpumiem.

Lai gan saturiski atsevišķas likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" normas atbilst Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa normām, Komisijai ir tiesības vērtēt tikai asociācijas biedru profesionālās darbības atbilstību LŽA Ētikas kodeksa normām. Atšķirībā no tiesību normām, Ētikas kodekss  ‘’[..] nav juridiski saistošs, tas ir pašu profesionāļu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums."

Izskatot sūdzību, iepazīstoties ar publikācijas saturu un sūdzībai pievienotajiem materiāliem, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi ir nolēmusi: atzīt par nepamatotu Ances Koliberes sūdzību par žurnālistes Sarmītes Pujēnas 2016. gada 8.februāra publikāciju portālā "irliepaja.lv."

Attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 1.3, 2.2 un 2.2. punktiem – kā izriet no Sarmītes Pujēnas skaidrojuma un sūdzībai pievienotajiem materiāliem: publikācijā paustā informācija balstās uz patiesiem faktiem. Sūdzības iesniedzēja arī neapstrīd to, ka publicētais atbilst viņas pašas Twitter kontā veiktajiem ierakstiem.

LŽA Ētikas komisija vēlas uzsvērt, ka presei ir pienākums informēt iedzīvotājus un tiesības interesēties par to, vai pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu darbinieku kompetences ir atbilstošas to veiktajām funkcijām.

Vienlaikus attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 1.3 punktu, LŽA Ētikas komisija vēlas norādīt, ka publikācijas autore nav ievērojusi vienu no ziņu žurnālistikas pamatprasībām – dot iespēju otrai pusei sniegt atbildi uz kritiku. Konkrētās personas Twitter ierakstus rakstā nav lūgts komentēt viņai pašai vai viņas darba devējam.

Attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 4.4. punktu  sūdzības iesniedzēja nav norādījusi nekādus pierādījumus, ka žurnālistei būtu kāds interešu konflikts publikācijas veidošanā.

Saistībā ar sūdzības iesniedzējas norādēm uz komentāriem pie raksta, atbildību par tiem publikācijas autors nenes, ja vien viņš vienlaikus neveic portāla redaktora pienākumus un ir ticis informēts par konkrētiem godu un cieņu aizskarošiem komentāriem.  

LŽA Ētikas komisijas locekļi: J. Juzefovičs, S. Kirilka, A.Krauze, A. Kučs, S. Lasmane, B. Strautmane, A. Tomsons