Liepājas domes deputāti šonedēļ akceptēja divu nekustamo īpašumu maiņu, lai izbrīvētu vietu iespējamai cietuma būvniecībai Liepājā.

Finanšu komitejas deputāti ceturtdien vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu par pašvaldības īpašuma – 305 116 kvadrātmetrus liela zemes gabala Alsungas ielā 29 nodošanu valstij Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Valsts un privātās publiskās partnerības projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījumu vietu celtniecība un uzturēšana” realizēšanai.

Kā zināms, Tieslietu ministrija, Aigaram Štokenbergam pārņemot tās vadību, sāka īstenot  cietumu reformu, plānojot ieguldīt cietumu pārveidē ceturtdaļmiljardu latu. Pirmajai no jauna būvētajai ieslodzījuma vietai vajadzēja būt Kurzemes cietumam Liepājā, jo esošais, Berči projektētais  Liepājas cietums neatbilstot Eiropas Savienības prasībām. Liepājas domes priekšsēdis Uldis Sesks pavasarī prognozēja, ka jaunā cietuma būvniecība Liepājā varētu sākties pēc gada vai diviem.

Portāla rīcībā esošā neoficiālā informācija gan liecina, ka jauna cietuma būvniecība Liepājā tomēr tik drīz nesāksies kaut vai tā iemesla dēļ, ka Starptautiskais Valūtas fonds pagaidām ir liedzis Latvijai valsts objektos izmantot finansējumu, kurā apvienots valsts un privātais kapitāls.

Vienlaikus ar Alsungas ielas zemes gabala atdošanu, deputāti lūguši Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Liepājas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu Pērkones ielā 32, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala 42 533 kvadrātmetru platībā un piecām būvēm. Kā teikts komitejas lēmumā: „Pašvaldības funkciju veikšanai – nodrošinot pašvaldības teritoriālās attīstības plānā paredzēto pasākumu izpildi veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanā, kultūras un tautas jaunrades attīstības sekmēšanu”.

Īpašums Pērkones ielā ir daļa no Liepājas vecās slimnīcas teritorijas Jūrmalas parkā, kam piešķirta jauna adrese.

Finanšu komitejas lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē 29. septembrī.