Liepājas cietuma būvlaukuma izveides pasākumi plānotajā cietuma teritorijā – Alsungas ielā, kas notiks vēl šajā gadā "ir pirmais praktiskais pierādījums, ka vēl pēc četriem gadiem sapnis par mūsdienīgu cietumu varētu piepildīsies," portālam irliepaja.lv pastāstīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.


Būvlaukuma sagatavošana nozīmē gan ģeodēziskus izpētes darbus, piemēram, lai noskaidrotu, vai teritorijā nav nesprāgusi munīcija (2016. gadā, apsekojot cietuma būvniecībai paredzēto zemes gabalu, tika uzieti seši 75 milimetru lielgabala lādiņi), gan arī teritorijas atmežošanu jeb mazvērtīgas koksnes izzāģēšanu. Teritorijas atmežošanas cirtes veikšanai jau ir saņemta Valsts mežu dienesta atļauja, un Tieslietu ministrija organizēs cirsmu publisku izsoli.


Paralēli turpinās darbs pie būvniecības iepirkuma nolikuma sagatavošanas un izsludināšanas, kas plānota tuvāko mēnešu laikā. Arī būvniecības uzsākšana noritēs atbilstoši iepriekš plānotajam, proti, vēl šajā gadā, prognozē Kronbergs.


Ņemot vērā, ka jaunā Liepājas cietuma pabeigšana plānota līdz 2024. gada 30. oktobrim, jau šonedēļ elektronisko iepirkumu sistēmā tiks izsludināts būvuzraudzības pakalpojuma iepirkums. Paralēli tiek intensīvi strādāts pie izmaiņu veikšanas būvprojektā un autoruzraudzības iepirkuma, kura izsludināšana plānota līdz jūlija mēnesim, lai vēl šogad noslēgtu līgumu ar uzvarējušo komersantu.


Piesaistot Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Būvinženieru savienības ekspertus, ir atkārtoti pārskatīts cietuma būvprojekts, apjomi, kā arī izmantojamie materiāli, kur tas pieļaujams, lai nekādā mērā neietekmē objekta drošību un funkcionalitāti.  


"Mēs paliksim pie sākotnēji iecerētās pieejas sekmīgai būvniecības procesa īstenošanai, izmantojot design&build, jeb "projektē un būvē" metodi, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, kas darīts ar mērķi, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta realizēšanu," saka Kronbergs.

Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvdarbu veikšanu, būvprojekta ekspertīzi, autoruzraudzību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus, nepārsniegs Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību iepriekš noteiktos 146 898 298 eiro.


 "Jāuzsver, ka cietuma būvniecība neatņem naudu budžetā citām vajadzībām, jo nepieciešamie finanšu līdzekļi jau ir SIA "Tiesu namu aģentūras" kā projekta īstenotājas rīcībā," uzsver Kronbergs.


Jauns cietums – objektīva nepieciešamība
"Kā Tieslietu ministrijas valsts sekretārs es uz jauna cietuma būvniecības nepieciešamību raugos ļoti pragmatiski, jo redzu, ka tā ir finansiāli pamatota, objektīva nepieciešamība," sacīja Kronbergs.


"Manu pārliecību par jaunu cietumu atdevi sabiedrības drošībai un lietderīgiem valsts tēriņiem nostiprina Igaunijas piemērs," atzīst valsts sekretārs.


Pēc Kronberga sacītā, Igaunija kopš 1991. gada ir sekmīgi īstenojusi ieslodzījuma vietu reformu, slēdzot visus 12 vecā tipa cietumus (Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, un neviena ēka nav celta īpaši cietuma vajadzībām), to vietā izbūvējot trīs pilnīgi jaunus, starptautiskām prasībām atbilstošus cietumus.


"Šie cietumi ir izvietoti dažādās pilsētās, un nevienā vietā nav pieaudzis noziedzības līmenis vai negatīvi ietekmēta sabiedrības drošība. Igaunija tagad var vairāk laika veltīt tā dēvētajai ieslodzīto resocializācijai, kas ir ārkārtīgi svarīgs sabiedrības un bijušo ieslodzīto ieguvums. Ir jāsaprot, ka liela daļa cilvēku, kas nonāk cietumā, savas dzīves laikā nav saņēmuši sabiedrībā pašsaprotamas lietas: gadīgus ģimenes apstākļus, izglītību pat pamatskolas līmeni, darba prasmes, nemaz nerunājot par socializēšanās prasmēm un pieauguša cilvēka spēju parūpēties par savas dzīves apstākļiem".


Arī jaunais Liepājas cietums ir veidots ar šo jauno pieeju, lai ieslodzītos varētu nodalīt dažādu nozieguma smaguma pakāpju soda izciešanas korpusos, lai būtu plašākas izglītošanās un darba iespējas.  


"No šādas pieejas tiešā veidā iegūs arī vietējie, Liepājas, uzņēmēji, kas varēs veidot gan apmācības, gan nodrošināt darbu viņu pašu ierīkotās darba vietās cietuma teritorijā," uzskata Kronbergs.


Kāds būs jaunais Liepājas cietums
Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība – 51 092 m².


Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Cietuma kompleksā ietilpst ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta ieslodzīto resocializācija un nodarbinātības iespējas, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.


Jaunā cietuma modernās tehnoloģijas nodrošinās to, ka cietumā būs cita apsardzes pieeja – daļu funkciju pārņems modernās tehnoloģijas, ļaujot no viena kontroles posteņa novērot veselu korpusu divos stāvos, nevis tā kā tagad, kad darbinieki regulāri veic fizisku cietuma kameru apgaitu gaiteņos. Tas pats attiecas par ieslodzīto konvojēšanu uz pastaigu, apmācību vai darba vietu cietuma teritorijā – jau cietuma korpusa uzbūve būs veidota tā, ka konvojēšana būs samazināta līdz minimumam.


Piemēram, visas dzīvojamo korpusu dzelzsbetona sienas tiks būvētas ar papildu antiradioviļņu metāla sietu, kas bloķē mobilos sakarus un nodrošina ieslodzīto izolāciju, tiks izvietotas infrasarkanās videokameras un ieviesta kameru durvju slēdzeņu tālvadība, kas dod iespēju samazināt apsardzes darbinieku skaitu. Tāpat šajā cietumā būs nepieciešams mazāk apsargu, pateicoties labi pārdomātam sargposteņu izvietojumam, savukārt cietuma telpu izvietojums izslēgs kontaktu iespējamību ieslodzīto starpā viņu pārvietošanas laikā. Līdz ar to darbinieki varēs veikt citas svarīgas funkcijas ieslodzījuma vietā, bet ar augstāku pievienoto vērtību.  

Ne mazāk svarīgs faktors ir tiesvedība un ieslodzīto konvojēšana uz tiesu. Šobrīd ir ļoti ierobežotas iespējas izmantot videokonferenci un veikt attālinātu tiesas sēdi, jo ieslodzījuma vietās trūkst tādu telpu individuālām sarunām. Jaunajā Liepājas cietumā konvojēšana uz tiesas ēku vairs nebūs nepieciešama, jo tas jau būs veidots attālinātu tiesas sēžu nodrošināšanai.


Vēl viens būtisks aspekts – Liepājas cietuma uzcelšana ļautu strādāt pie izmaiņām soda izpildē Latvijā, taču līdz ar Liepājas cietuma būvniecības atlikšanu arī reformām nepieciešamais likumprojekts tika bremzēts, teic Kronbergs.