Liepājas dome februārī saņēmusi Tieslietu ministrijas vēstuli "Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 14/16, Liepājā, un nekustamā īpašuma daļas Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā".


Ministrija lūgusi izvērtēt nekustamā īpašuma Dārza ielā 14/16 nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai – ministrija ir gatava pēc jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29 nodošanas ekspluatācijā bez atlīdzības Dārza ielas ēkas nodot pašvaldībai.


Tāpat ministrija norādījusi, ka jaunā cietuma Alsungas ielā 29 būvprojekts tiek izmainīts, kā rezultātā samazināsies cietuma būvniecībai nepieciešamā platība. Tādēļ ministrija lūdz pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt savā īpašumā arī "lieko" aptuveni desmit hektārus lielo zemesgabalu Alsungas ielā 29.


Nekustamais īpašums Dārza ielā 14/16 sastāv no zemesgabala 5662 m2 platībā un 11 būvēm, kuras tiek izmantotas Liepājas cietuma vajadzībām. Savukārt nekustamajā īpašumā Alsungas ielā 29, kas sastāv no zemes gabala 305 116 m2 platībā, notiek jauna cietuma būvniecības dokumentācijas izstrāde.


Liepājas cietums. Foto: irliepaja.lv.


Pašvaldības Attīstības pārvalde, izskatot Tieslietu ministrijas piedāvājumu, atzinusi, ka,


saskaņā ar spēkā esošiem attīstības dokumentiem un pilsētas teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums Dārza ielā 14/16 nav nepieciešams

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Līdzīgs viedoklis ir arī pašvaldības būvvaldei.


Līdz ar to deputāti 13.aprīļa Pilsētas attīstības komitejas sēdē pieņēma lēmumu nepārņemt īpašumu Dārza ielā 14/16, jo tas "nav nepieciešams Liepājas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai". Savukārt konceptuālu atbalstu saņēma nodalītā zemes vienības daļu no zemes vienības Alsungas iela 29, par kuru atzinums bija, ka tā "iespējams būtu nepieciešama Liepājas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai".

Komitejas lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.