Ar domes 14.novembra lēmumu pašvaldība no 2014.gada 1.janvāra pārņems savā ziņā maksātnespējīgā uzņēmuma „Liepājas metalurgs” sporta klubu – futbola un hokeja programmas.

Tāpat arī pašvaldība izmantos esošās SK "Liepājas metalurgs" sporta bāzes.

Jautājums sēdes darba kārtībā bija parādījies divarpus stundas pirms domes sēdes, kā to norādīja deputāts Jānis Vilnītis, pauzdams neapmierinātību, ka tik svarīgs jautājums jāizlemj neiedziļinoties:

„Nav šaubu, ka šīs sporta programmas ir jāsaglabā, taču man arī ir ļoti daudz jautājumu, piemēram, kur tērēti līdzekļi, ko dome jau vairākkārt piešķīrusi klubam, ko no domes prasīs sporta bāzu uzturēšana, kā arī citi jautājumi, uz kuriem vajadzīgas atbildes, lai varētu pieņemt lēmumu”.

Domes un arī sēdes vadītājs Uldis Sesks skaidroja, ka SK „Liepājas metalurgs” vēstule ar lūgumu pašvaldībai pārņemt kluba īstenotās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā un hokejā, nodrošinot vairāk nekā 600 audzēkņiem iespēju turpināt treniņus un saglabāt darba vietas 20 sporta kluba treneriem, saņemta tikai otrdien, tāpēc lēmumprojekts sagatavots tik vēlu.

„Mēs ilgi gaidījām šo vēstuli, jo pašvaldība nevaram pieņemt lēmumu, ja "Liepājas metalurgs" to nebija lūdzis,” norādīja Sesks.    

Domes izpilddirektora vietnieks Ronalds Fricbergs, atbildot uz Vilnīša repliku, ar zināmu aizvainojumu bilda, ka „Mēs nedzīvojam alā un nav tā, ka neko nezinām...”

Esot gan ieplānota summa – Ls 230 000 – sporta programmu uzturēšanai (tā gan nav pietiekama), gan arī ir zināms, kur tērēta līdz šim klubam piešķirtā pašvaldības nauda.

„Tas, ko devām, bija uz līguma pamata un tikai konkrētām vajadzībām, viss ir ļoti caurskatāms,” uzsvēra Fricbergs.

Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš papildināja, ka pienesums pašvaldības budžetā būs valsts finansējums treneru algām 96 tūkstošu latu apjomā (70% no nepieciešamā), jo sporta programmas ir valsts akreditētas, tāpat šiem sporta veidiem esot radītas labas bāzes, un tas „būs pamats to tālākai attīstībai”.

Uz Vilnīša iebildumu, ka ļoti neskaidri ir sporta bāzu pārņemšanas nosacījumi, jo, lai gan tās pieder pašvaldībai,  tajās arī ieguldītas privātās investīcijas, Sesks atbildēja, ka ar šo lēmumu pašvaldība pārņem tikai sporta izglītības programmas, bet par sporta bāzēm būs jāpieņem „vēl citi un ļoti sarežģīti lēmumi”.

Pēc debatēm deputāti ar 9 balsīm par, 1 pret un četriem atturoties, pieņēma lēmumu:

1. Pārņemt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta klubs Liepājas metalurgs" realizēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu:
1.1. futbols – programmas kods 30V 813 00;
1.2. hokejs – programmas kods 20V 813 00, 30V 813 00.

2. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu "futbols" un "hokejs" īstenošanai izmantot šādas Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā esošās sporta bāzes:
2.1. Ledus halle "Liepājas metalurgs", Brīvības iela 3/7;
2.2. Stadions "Daugava", Jūrmalas parks 3;
2.3. Stadions "Daugava" rezerves laukums, Jūrmalas parks 4;
2.4. Futbola laukumi stadionā "Olimpija", Zvejnieku aleja 2/4;
2.5. Futbola laukums, Zemnieku iela 29;
2.6. Futbola laukums, Darbnīcu iela 10;
2.7. Liepājas 2.vidusskolas sporta zāle, Liedaga iela 5;
2.8. RET sporta zāle, Rīgas iela 56;
2.9. Tosmare sporta zāle, Spīdolas iela 7.

3. Iesaistīt pārņemto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu futbolā un hokejā īstenošanā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta klubs Liepājas metalurgs" trenerus, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā.

4. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde":
4.1. sagatavot nepieciešamo dokumentāciju profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu "futbols" un "hokejs" pārņemšanai;
4.2. līdz 2013.gada 2.decembrim sagatavot budžeta projektu 2014.gadam, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu "futbols" un "hokejs" īstenošanu;
4.3. izstrādāt citus dokumentus, kas saistīti ar profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu "futbols" un "hokejs" pārņemšanu un īstenošanu.

5. Liepājas Sporta spēļu skolai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu "futbols" un "hokejs" īstenošanu uzsākt ar 2014.gada 1.janvāri.

6. Uzdot Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāram Ansiņam kontrolēt lēmuma izpildi.