Astājot darbu Sporta klubā "Liepājas metalurgs" vēstuli ar pateicības vārdiem nosūtījis kluba ilggadējais vadītājs Ilgvars Šēns.

Ir beidzis pastāvēt SK "Liepājas metalurgs". Klubs bija lielākais Baltijas valstīs un vienīgais, kurš spēja nokomplektēt komandas dalībai Valsts meistarsacīkstēs hokejā un futbolā, sākot no 8 gadu vecuma grupām līdz pieaugušo meistarkomandām.

Pateicoties AS "Liepājas metalurgs"  līdzekļiem tika uzcelta viena no pirmajām un labākajām ledus hallēm Latvijā, sakārtoti un pārbūvēti daļēji pamestie stadioni, kā arī izveidoti 8 futbola laukumi, kas nodrošināja apmēram 600 bērniem abos sporta veidos teicamus treniņu un sacensību apstākļus.

Vairāk nekā 16 gadu garumā sporta klubam tika piešķirti līdzekļi šīs infrastruktūras uzturēšanai, kā arī tika nodrošināts viss nepieciešamais, lai gan bērni, gan meistarkomandas varētu piedalīties jebkura mēroga sacensībās. Par to AS "Liepājas metalurgs" vislielākais paldies!

Paldies gribu teikt jauniešu treneriem, kuri prata sagatavot meistarīgus spēlētājus un gūt daudzus panākumus gan Latvijā, gan starptautiskajos turnīros, kā arī izaudzināt spēlētājus mūsu meistarkomandām un Valsts izlasēm.
Paldies futbola un hokeja meistarkomandu spēlētājiem par parādīto sniegumu, kas katru gadu nodrošināja medaļas šajos sporta veidos.

Paldies visu stadionu darbiniekiem, kuri uzturēja stadionus priekšzīmīgā kārtībā un nodrošināja sekmīgu sacensību norisi.

Vislabākie vārdi man jāsaka arī par kluba administrāciju un Medicīnas centra darbinieku ieguldījumu.

Visbeidzot liels paldies mūsu bērnu fantastiskajiem vecākiem, bez kuru palīdzības, izpratnes un pūlēm nebūtu iespējama jauno spēlētāju izaugsme un nebūtu tik daudz nozīmīgu mūsu bērnu komandu panākumu.

Novēlu visiem nezaudēt cerību, atrast savu vietu dzīvē un atcerēties to brīnišķīgo laiku, kuru mums bija iespēja pavadīt kopā!

Ilgvars Šēns,
SK „Liepājas metalurgs” bijušais direktors