Pašvaldības iestāde SIA "Lielais Dzintars" ar savu vēlmju sarakstu, ko un kā uzlabot, papildināt esošajās telpās, iekļauts Liepājas domes nesen aktualizētajā Rīcību plānā, kas ir viens no pielikumiem pilsētas Attīstības plānam.


Ieskatoties plānā, redzams, ka koncertzāles vēlmes, neskaitot mākslinieciskos projektus, naudas izteiksmē ir lielāka par 865 tūkstošiem eiro.

Koncertzāles valdes loceklis Timurs Tomsons portālam irliepaja.lv atzina, ka no garā saraksta, ko koncertzāle katru gadu iesniedzot pašvaldībai, šogad tiks realizētas tikai divas pozīcijas:

bibliotēkas telpu ierīkošana un aprīkojuma iegāde personām ar redzes traucējumiem un indukcijas cilpas uzstādīšana Lielajā zālē un Kamerzālē personām ar dzirdes traucējumiem, kam atvēlēti 20 000 eiro, kā arī garantijas apkopju nodrošināšana (ventilācijas sistēmas tīrīšana), kam budžetā iekļauts 31 702 eiro.

"Šie izdevumi saistīti ar ES projektu, vadoties no kura tika līdzfinansēta "Lielā dzintara" būvniecība. Pārējās sadaļas praktiski nav izpildītas, un tie ir ilgtermiņa ieguldījumi, ko mēs esam apkopojuši, lai identificētu vajadzības. Lielāko daļu koncertzāles ieņēmumu veido telpu noma. Šos ieņēmumus nesaņem SIA "Lielais dzintars", jo tie tiešā veidā nonāk pašvaldības kasē (SIA "Lielais Dzintars" ir pašvaldības kapitālsabiedrība, un arī SIA "Lielais Dzintars", organizējot pasākumus koncertzāles telpās, par telpu nomu maksā pašvaldībai). Līdz ar to SIA pienākums ir informēt tās īpašnieci – Liepājas domi – par nepieciešamajām investīcijām nākotnē.

Mēs katru gadu apkopojam visas vajadzības un iesniedzam pašvaldībai apkopojumu par nepieciešamajām investīcijām nākotnē, bet apzināmies, ka tas var nebūt ne viena, ne divu gadu jautājums".


Šoruden beigsies koncertzāles piecu gadu garantijas termiņš. Kāda ir situācija ar garantijas remontiem, portālam pastāstīja otrs koncertzāles valdes loceklis Aldis Kaupa.


A. Kaupa: "Pamatojoties uz 2013. gada 1.  augustā noslēgto līgumu, SIA "Merks" informē SIA "Lielais Dzintars" par garantijas saistību izpildi.

Tā kā šobrīd rit piektais gads, kopš multifunkcionālais centrs "Lielais dzintars" ir nodots ekspluatācijā, un tas aktīvi tiek ekspluatēts, SIA "Merks" piedāvā atkārtoti veikt ēkas garantijas perioda darbu defektāciju, kurā varētu konstatēt jau iepriekš norādītos ēkā aktuālos defektus, kas būtu jānovērš garantijas saistību ietvaros, kā arī varētu uzrādīt novērstos defektus, ko iepriekš tika uzrādījis ēkas apsaimniekotājs.

SIA "Merks" neatkāpjas no garantijas saistību izpildes un piedāvā defektu novēršanu veikt pēc valstī noteiktās pandēmijas beigām,

to iepriekš saskaņojot ar visām iesaistītajām pusēm un vienojoties par visiem pieņemamu datumu un laiku.

Kas attiecas uz SIA "Lielais Dzintars" budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem 31 702 eiro apmērā garantijas apkopju nodrošināšanai, tad, saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām, mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana ir obligāta un regulāra procedūra, kas jāveic ikvienam, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ēkā. Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.

Šobrīd tiek apstiprināta darbu veikšanai nepieciešamā specifikācija un gatavota iepirkuma procedūras dokumentācija. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas tiks slēgts līgums un uzsākta paredzēto darbu izpilde".

Savukārt par bibliotēku runājot, Aldis Kaupa norādīja, ka jau šobrīd koncertzāles 6. stāvā, blakus restorānam "Čello" ir izvietota publiski pieejama atpūtas vieta – digitāla bibliotēka un fonotēka (ārkārtējā stāvokļa laikā gan bibliotēka un fonotēka apmeklētājiem nav pieejama). Atpūtas vietā, sēžot klubkrēslā, austiņās iespējams klausīties mūziku, ieskatīties digitālajā nošu bibliotēkā, no plaukta paņemt kādu grāmatu par mūziku vai mākslu. Šogad plānots to papildināt, koncertzāles 1. stāvā izvietojot datoru, kas paredzēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Daļa no Rīcību plānā iekļautajām SIA "Lielais Dzintars" vēlmēm:
Koncertzāles informācijas centra pilnveide un paplašināšana Liepājas tūrisma informācijas centra vajadzībām – 10 000 eiro;


bibliotēkas telpu ierīkošana, aprīkojuma iegāde personām ar redzes traucējumiem – 20 000 eiro;


mākslas telpas "Civita Nova" funkcionalitātes pilnveidošana izstāžu vajadzībām – 20 000 eiro;


mājaslapas tehniskā programmēšana ar integrētiem SEO, pārdošanas, sociālo tīklu un citiem funkcionāliem rīkiem – 11 800 eiro;


deju studijas infrastruktūra – 15 000 eiro;


papildus podestu un drošību margu izgatavošana, rāciju iegāde klientu apkalpošanas personālam, backstage skaņas translācijas nodrošināšana, garderobes labiekārtošana, mēbeles publiskajā zonā, telpaugi u.c. – 27 115 eiro;


T8 dienasgaismas spuldžu nomaiņa ar LED apgaismojumu koridoros, noliktavā, virtuvē; virpuļdurvju nomaiņa 3. stāvā; elektrības sadales automātikas pārbūve un papildināšana – 36 100 eiro;


stikla konferenču telpas pārbūve mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas darbinieku vajadzībām, partera 16. rindas paplašināšana, kravas lifta jumta un lietusūdens novadsistēmas remonts; dienesta


ieejas mākslinieciskais risinājums utt. – 54 245 eiro;


mikroklimata ierīces LMMDV telpās – 63 000 eiro;


Lielās zāles pakāpeniska pamatgaismas nomaiņa ar LED prožektoriem, halogēnu tipa prožektoru pilnīga nomaiņa ar LED prožektoriem u.c – 80 655 eiro;


stāvgaldi, tehniskie galdi, TV monitors 82'' monitora grīdas statīvs, projektors, starmeši, vokālie mikrofoni, skaļruņu statīvi, kustīgo LED Wash gaismu iegāde, kustīgo spot gaismu iegāde, alumīnija fermas, riņķveida stropes, pārvietojams skaņu sistēmas komplekts u.c. – 118 228 eiro;


evakuācijas gaismekļu nomaiņa, evakuācijas durvju magnētisko atslēgu un to automātiskās vadības uzstādīšana, koncertzāles galveno un dienesta ieejas durvju nomaiņa, policistu posteņa letes izgatavošana (pie galvenās ieejas u.c – 128 608;


ventilāciju sistēmu pilnveidošana – 148 361 eiro;


koncertzāles ieejas āra rampas pārbūve – 32 000 eiro;


koncertzālei piegulošās teritorijas ietvju seguma nomaiņa – 110 000 eiro.