Liepājas pašvaldība piektdien, 17.februārī, ir izsludinājusi pretendentu atlasi uz vakanto SIA "Lielais dzintars" valdes locekļa amatu, kurš atbrīvojās pagājušā gada nogalē.

Vienlaikus izveidota arī īpaša kandidātu nominēšanas komisija, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus un atlasīs piemērotāko pretendentu apstiprināšanai koncertzāles valdes locekļa amatā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Kandidātu pieteikšanās šodien izsludināta pašvaldības mājas lapā internetā www.liepaja.lv, SIA "Lielais Dzintars" mājas lapā internetā www.greatamber.lv, kā arī "CV-online" tīmekļa vietnē www.cv.lv. Pretendenti var pieteikties atlasei līdz 2.martam.

Atbilstoši  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantam valdes locekļu nominācijas process ir atklāts un tos izraugās, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Tādēļ piemērotāko kandidātu izvērtēšanai ir izveidota kandidātu nominēšanas komisija, kuru vadīs Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis, savukārt par komisijas locekļiem ir apstiprināti pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja Aija Nelsone, Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens un mūziķis, Latvijas augstskolu mūzikas menedžmenta lektors un SIA "Arēna Rīga" pasākumu menedžeris Aivars Hermanis.
 
Atbilstoši SIA "Lielais Dzintars" statūtiem kapitālsabiedrības valdē ir divi valdes locekļi. Šobrīd uz laiku līdz otra valdes locekļa nominēšanai koncertzāli vada valdes loceklis Aldis Kaupa.