Ar Liepājas domes 15. oktobra lēmumu tika apstiprināta virkne izmaiņu domes Rīcību plānā 2020. gadam – tika dzēstas 79 pozīcijas, kuru kopējās izmaksas būtu sasniegušas četrus miljonus eiro, savukārt Rīcību plānu papildināja ar 16 pozīcijām, par kopējo summu 582 487 eiro.


Laika trūkuma dēļ


uz 2021. gadu pārcelta Dzīvnieku patversmes izbūves 2.kārta;

vairāku skolu – J.Čakstes 10. vidusskolas, Ezerkrasta sākumskolas, Raiņa 6 vidusskolas, O.Kalpaka 15. vidusskolas u.c., tāpat bērnudārzu pieprasījumi aprīkojuma vai inventāra iegādei, kā arī teritorijas un sporta laukumu labiekārtošanai; auto stāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7/9; elektrības pieslēgumu izbūve Jūrmalas parkā (paredzēts iekļaut pludmales izeju rekonstrukcijas projektā); transporta rotācijas apļa izbūve Kūrmājas prospekta un Ūliha ielas krustojumā; Zinātniskās bibliotēkas datorprogrammatūras iegāde.


Nenotikušajam festivālam "Via Baltica" piešķirtie līdzekļi nonāks pie Gada un Goda liepājnieku  ceremonijas rīkotājiem un Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanas procesa nodrošinātājiem.


Dzēsts arī finansējums, kas bija paredzēts Jūras svētkiem un Klusuma festivālam, tāpat Veselības veicināšanas projektu konkursam, kuri nenotika.


Dzēsts finansējums pastāvīgās ekspozīcijas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles tornī izveidei, jo nav apstiprināts pārrobežu programmas projekts. Dzēsts finansējums arī pedagogu un citu Liepājas iedzīvotāju latviešu valodas kursiem un koncepcijas izstrādei veco ļaužu pansionāta nepieciešamībai.


Pandēmijas dēļ atceltas "Fight Night Liepaja" turnīrs, futbola leģendu spēle un "Krūmiņa kauss" basketbolā. Tāpat arī Liepājas komandu starts Latvijas jaunatnes olimpiādē, Liepājas pusmaratons un citas sacensības un nometnes.


"Covid-19" pandēmijas dēļ


uz nākamo gadu pārcelts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei Rekreācijas centram senioriem

Veco ļaužu dzīvojamās mājas apakšstāvā. Šī paša iemesla dēļ atlikta Zīdīšanas telpu izveide Liepājas mikrorajonos.


Uz 2021. gadu pārcelts Zinātnes un izglītības inovāciju centram paredzētais finansējums paraugdemonstrējumiem, meistarklasēm, ekspertu piesaistei, radošajām darbnīcām un šoviem Zirgu salā, kā arī transportlīdzekļu iegādei.


Savukārt Rīcību plāns 2020. gadam papildināts ar šādām pozīcijām: Peldu ielas 5 ceturtā stāva izbūve; metu konkursa rīkošana skvēram pie LiepU Lielā ielā 14a; skeitparka projektēšana Jūrmalas parkā; elektrības pieslēgumu izbūve Raiņa parkā vasaras tirdzniecībai un pasākumiem; ēkas Teātra ielā 3 būvkonstrukciju tehniskā apsekošana; atbalsts Krievu kopienas Rudens pasākumam un Maskavas teātra "Klasiskais balets" izrādēm; līguma slēgšana ar konsultantu grupu par Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanu un tematisko darba grupu tikšanās; pedagogu profesionālās meistarības pilnveide; transportlīdzekļu iegāde pašvaldības teritoriju uzkopšanai un apsaimniekošanai; basketbola bumbas padevēja-trenažiera iegāde, kā arī videokamera mācību treniņu un spēļu analīzēm; gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkliedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums; mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai; Erasmus+ projekts "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībai"; SIA "Liepājas ūdens" stāvlaukuma rekonstrukcija.


Lielākie tēriņi no jauna iekļautajās pozīcijās ir SIA "Liepājas ūdens" stāvlaukuma rekonstrukcija – 100 000 eiro, Peldu 5 ēkas 5.stāva izbūve – 100 000 eiro, kā arī Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanas pasākumi – 60 000 eiro.