Pakalpojumu trūkums pusaudžiem ar dažādām atkarībām – vardarbības, psihiskās veselības problēmām, zems daudzbērnu ģimeņu materiālais nodrošinājums, pakalpojumu trūkums senioriem ar veselības problēmām, speciālistu (psihologu, narkologu, psihiatru) piesaiste bērniem un pusaudžiem ar uzvedības problēmām, sociālo darbinieku motivācijas programmas un sociālo aprūpētāju kvalifikācijas trūkums, aprūpes centru nepietiekamība u.c. problēmas tika definētas Liepājas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam ekspertu un speciālistu darba grupā par tēmu “Sociālā aizsardzība”. Dažādu nozaru pārstāvji 11. februārī strādāja grupās un izvirzīja pirmos konkrētās nozares izaicinājums.


Paralēli norisinājās četras darba grupas par šādām tēmām: sociālie pakalpojumi un palīdzība; sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste un attīstība; vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība; bērnu un ģimenes politika.


Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,

rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,

klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63 404 755),

klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no pulksten 15 līdz 18 un piektdienās no 12 līdz 16.


Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šā gada oktobrī.


Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba.www.liepaja.lv/attistiba