Ceturtdien, 20.aprīlī, pēc domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa priekšlikuma, deputāti piekrita viena domes sēdes darba kārtības jautājuma atlikšanai līdz domes ārkārtas sēdei, ko mērs nolēmis sasaukt 27.aprīlī.


Runa ir par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" aktualizēšanu.


Kā skaidroja Gunārs Ansiņš, Rīcības un investīciju plānā būs jāiekļauj Liepājas industriālā parka, kas tiek plānots bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā, projekts. Projektu Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde šobrīd gatavo iesniegšanai finansējuma piesaistei.


Jau vēstīts, ka Liepājas pašvaldība un Liepājas SEZ pārvalde plāno teritorijas attīstību kā kvalitatīvu daļu no Liepājas pilsētvides, veidojot to par atvērtu un videi draudzīgu industriālu parku, kur līdzās uzņēmējdarbībai varētu būt vieta arī dažādām radošām aktivitātēm, šo vietu padarot atvērtu sabiedrībai. Tādēļ 2020. gadā Liepājas pašvaldība nolēma izstrādāt lokālplānojumu, lai rastu jaunu plānojumu bijušajai rūpnīcai un tai piegulošajai teritorijai, kas kopā veido 202 hektāru platību. Pērn oktobrī gatavo lokālplānojumu dome apstiprināja.


Otrs ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums, pēc Ansiņa sacītā, saistīts ar tehniskiem labojumiem nodibinājuma "Liepāja 2027" statūtos, ko pieprasa Uzņēmumu reģistrs.