2022. gada 1. ceturksnī Liepājā apstrādes rūpniecības produkcija saražota par 122,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni, ir par 33,8 % vairāk, savukārt realizēta par 123,1 milj. eiro, kas ir par 39,3 % vairāk, liecina Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes apkopotā informācija.

Liepājā 2022. gada 1. ceturksnī apstrādes rūpniecības produkcija saražota par 122,4 milj. eiro (4,7 % no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms naudas izteiksmē palielinājies par 33,8 milj. eiro jeb par 33,8 %. Savukārt realizētās produkcijas apjoms 2022. gada 1. ceturksnī bija 123,1 milj. eiro (4,7 % no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms naudas izteiksmē palielinājies par 34,7 milj. eiro jeb par 39,3 %.

Vērtējot šī gada pieaugošo tendenci, jāņem vērā, ka to noteikti ietekmējuši tādi  faktori kā energoresursu cenas, izejmateriālu pieejamība un to cenas, kā arī inflācijas pieauguma tempi.

Eksportētās rūpniecības produkcijas īpatsvars Liepājā 2022. gada 1. ceturksnī bija 81 %, eksportam realizētas preces par 99,3 milj. eiro, kas ir par 44,9 milj. eiro jeb par 30,7 % vairāk nekā 2021. gada 1. ceturksnī. Savukārt vietējā tirgū realizētas preces par 23,9 milj. eiro, kas ir par 4,0 miljoni eiro jeb par 20,1 % vairāk nekā 2021. gada 1. ceturksnī.  

Salīdzinot 2022. gada apstrādes 1. ceturkšņa rūpniecības izlaides un realizācijas apjomus sešās valstspilsētās (Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils) redzams, ka Liepājā saglabājas lielākie saražotās un realizētās rūpniecības produkcijas apjomi.