Noslēgumam 2023. gada septembrī tuvojas projekta "Kurzeme visiem" īstenošana, kurš Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Pateicoties projektam, Liepājā iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), patstāvīgu dzīvi sabiedrībā sākuši 16 jauno Grupu dzīvokļu klienti, ik dienas notiek radošās nodarbības Specializētajās darbnīcās cilvēkiem ar GRT.  

Līdz šī gada 1. augustam sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm, kurās audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem izlietots vairāk nekā 1,4 miljoni eiro Eiropas Sociālā fonda finansējuma. Projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā kopumā septiņu gadu laikā saņēmuši 42 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 114 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 102 bērnu ar FT vecāki. 71 bērns izmantojis "Atelpas brīža" pakalpojumu, bet 26 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

Sociālais dienests turpina darbu, kompensējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem cilvēkiem, kamēr vēl līdz septembrim pieejams projekta finansējums.  Projektā izvērtētajiem bērniem ar FT tiek kompensēti sociālas rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centrs, savukārt bērniem ar VDEĀVK atzinumu  – sociālās aprūpes  un "atelpas brīža" pakalpojums. 2022. gadā projektā "Kurzeme visiem" iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tika  noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos varēja izmantot atkārtoti projektā jau iesaistītās un izvērtētās ģimenes.

Liepājā projekta «Kurzeme visiem» ietvaros izvērtētas 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11 patstāvīgi dzīvo 16 personas ar GRT. Grupu dzīvokļu darbinieki palīdz šiem cilvēkiem, kuri sākuši patstāvīgu dzīvi, sadzīves prasmju apguvē, dzīvokļu uzturēšanā un ēst gatavošanā, medikamentu lietošanā u.c. Savukārt sociālie mentori, kuri sniedza atbalstu šiem cilvēkiem vēl pirms pārcelšanās uz Grupu dzīvokļiem, ievirza viņu pastāvīgā dzīvē un pamazām pieradina dzīvot pašiem – iepirkties, lietot sabiedrisko transportu, apmeklēt mediķus utt.

Četri no Grupu dzīvokļu klientiem strādā, bet pārējie piedalās nodarbībās Specializētajās darbnīcās, pilnveidojot savas darba prasmes. Brīvdienās un pārējā brīvajā laikā ir iespējams darboties arī kopējā nodarbību telpā. Kā uzsver Grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Strazds, jaunie dzīvokļu iemītnieki pēc divu mēnešu pastāvīgas dzīves ir apmierināti un neviens vairs negribot atpakaļ uz sociālajām institūcijām, no kurienes pārcēlušies uz patstāvīgu dzīvi.  

Kopš šā gada maija Liepājā darbojas arī jaunās Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T.Breikša ielā 16/20 blakus Dienas centram. Nodarbībās kopumā iesaistīti 18 Grupu dzīvokļu iedzīvotāji, cilvēki ar GRT no citām sociālām institūcijām un ģimenēm. Ik dienas nodarbības apmeklē vidēji 10–12 cilvēki, kuri speciālistu vadībā nodarbojas ar šūšanu, tamborēšanu, adīšanu, dekupāžu, sveču liešanu un papīra dizainu. Darbnīcās top arī skaisti lielformāta ziedi no izolona u.c. 30. septembrī plānots atklāt Dienas centrā un Specializētajās darbnīcās tapušo darbu izstādi LOC Rožu zāles vestibilā, lai parādītu plašākai sabiedrībai šo cilvēku talantus.


Foto: Edgars Pohēvičs


Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ne tikai uzlabojuši  dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)), bet snieguši arī būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, neveltot pilnīgi visu savu laiku tuvinieka aprūpei.   

ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros Liepājā izveidoti arī četri jauni infrastruktūras objekti sociālo pakalpojumu sniegšanai – Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11, Specializētās darbnīcas. Kuldīgas ielā 20, bet  līdz gada beigām plānots pabeigt vēl vienu māju ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma nodrošināšanai astoņiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, līdzīgu mājai, kāda tika uzbūvēta Salmu ielā 53.   

Projekts "Kurzeme visiem"  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada. To īsteno Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme". Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā "Kurzeme  visiem".